Personvernerklæring

1 – Om NAFWeb

NAFWeb (nafweb.no) er hjemmesiden til Norsk anestesiologisk forening (NAF), en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. NAF har org.nr. 975 566 021. Foreningen ledes av et styre, informasjon om medlemmer i styret finner du her.

2 – Formål med datainnsamling

NAFWeb bruker programvaren Google Analytics for å analysere trafikk og oppførsel til besøkende på NAFWeb. Google Analytics brukes for å identifisere evt feil (sider som ikke finnes, feil i søkemotorindeksering) og hvilket innhold som besøkes mest osv.

NAFWeb-redaktør har der tilgang til ulike rapporter, slik at vedkommende kan iverksette evt tiltak.

Vi samler derfor inn følgende data med ditt samtykke:

I tillegg:

Behandling av dine data er basert på din tillatelse, og vi vil beskytte dine private data. Det betyr at vi ikke behandler noen personlige data uten tillatelse, og personlige data vil ikke bli videreformidlet til tredjepart.

3 – Mottaker av personlige data

De personlige data som behandles på nettsiden er kun tilgjengelig for:

Les mer om hvordan Google Analytics håndterer dine data.

4 – Detaljer om overføring av data

NAFWeb har sitt webhotell i Danmark. Danmark følger EUs direktiv for personvern, kjent som GDPR.

Google analytics samler inn data fra EU og andre europeiske land via europeiske servere og er dermed underlagt GDPR.

5 – Oppbevaring av data

Vi oppbevarer personlige data fra nettstedet i minimum ett år for å kunne analysere endringer fra år til år.

6 – Dine rettigheter som bruker

Siden NAFWeb behandler data etter uttrykt tillatelse, har du følgende rettigheter:

9 – Rett til å trekke tilbake tillatelsen

Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse. Det gjør du ved å sende e-post til NAFWeb-redaktør, der du oppgir hvilke data som skal slettes. Vi må også naturlig nok vite hvem du er. Dette er for at vi skal sikre at rett data slettes i systemet.

10 – Rett til å klage

Hvis du føler at måten vi behandler dine personopplysninger på er lovstridig, har du rett til å klage til de aktuelle instanser.