Du er nå kommet til hjemmesidene for Norsk anestesiologisk forening (NAF), som er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. På NAFWeb vil du finne informasjon fra foreningen, vårt medlemstidsskrift NAForum og annen nyttig informasjon for anestesileger i Norge.

Høstmøtet 2020

Norsk anestesiologisk forening (NAF) og lokal høstmøtekomité har avlyst det fysiske høstmøte i år, men det vil bli arrangert et webinar den 26/10-20. Årsmøtet i Norsk anestesiologisk forening vil foregå digitalt samme dato. Les mer her: Høstmøtet 2020
Ny!

NAForum 33(3) 2020 er lagt ut

Årsmøtenummeret av NAForum er klart for nedlasting!

Last ned
Nytt

Bjørn Lind

Styret vil melde at æresmedlem Bjørn Lind er død.

Les mer

Mer om oss