Du er nå kommet til hjemmesidene for Norsk anestesiologisk forening (NAF), som er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. På NAFWeb vil du finne informasjon fra foreningen, vårt medlemstidsskrift NAForum og annen nyttig informasjon for anestesileger i Norge.

Høstmøtewebinar 2020

Høstmøtewebinaret i oktober med diskusjoner omkring Covid-19 ble tatt opp og ligger nå ute her på NAFWeb!

Gå til siden for høstmøtet 2020 for å spille av videoen.

Ny!

NAForum 33(3) 2020 er lagt ut

Årsmøtenummeret av NAForum er klart for nedlasting!

Last ned
Nytt

Bjørn Lind

Styret vil melde at æresmedlem Bjørn Lind er død.

Les mer

Mer om oss