Du er nå kommet til hjemmesidene for Norsk anestesiologisk forening (NAF), som er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. På NAFWeb vil du finne informasjon fra foreningen, vårt medlemstidsskrift NAForum og annen nyttig informasjon for anestesileger i Norge.

NAForum 36(1) 2023

Årets første NAForum er rykende ferskt og klar for lesning! Last det ned via NAForum-sidene eller les det i Issuu-format.

Les mer…
Styremøte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF) 16. mars 2023 kl 16. Tema: Ny norsk standard anestesi (NSA)….

Les mer…

Helsepersonellkommisjonen

Nå kan du lese Helsepersonellkommisjonens rapport. Norges offentlige utredninger (NOU) 2023:4 “Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste”.
Les mer…