NAForum 33(4) 2020 er klart for nedlasting. Dette er årets siste nummer og med dette vil vi ønske alle medlemmer en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!.

Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planlegges arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 holder vi kontinuerlig øye med om møtet kan arrangeres fysisk, meldinger om dette vil komme sannsynligvis før sommeren.

Sett av uke 43 i 2021, nærmere bestemt 27.-29. oktober 2021 til høstmøte! Mer informasjon kommer etterhvert.

Du kan også finne informasjon om tidligere høstmøter her.

Webinar omkring obstetrisk anestesi i forbindelse med digitalt høstmøte 2020.

Videoen er et opptak fra webinaret som ble arrangert i forkant av årsmøtet i Norsk anestesiologisk forening den 26. oktober 2020. Videoen varer i underkant av 1 time.

NAForum 33(3) 2020 er klart for nedlasting. Dette er også årsmøtenummeret, som inneholder saksliste til årsmøtet i NAF.

Kjære kollegaer,

I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden i 2011. 

Mange av dere hadde et nært forhold til Bjørn Lind, og jeg skal ikke forsøke å gjengi hans mange kvaliteter og meritter her. 

Han ble født i 1920 i Oslo. Han fikk selv anledning til å snakke om sitt liv og virke, og om anestesiens barndom i Norge, på høstmøtet i Stavanger i 2018, og han har regelmessig vært foreleser på introduksjonskurset i anestesi på Rikshospitalet.

Han ble intervjuet i NAForum i 2006: https://www.nafweb.no/download/naforum-191-2006/

På vegne av styret,

Jon Henrik Laake

Høstmøtet 2020 ble digitalt

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.

Det digitale høstmøtet var mandag 26. oktober kl 15-18. Høstmøte-webinaret bestod av to deler:

DEL 1. Pandemien oppsummert. Kl 15-17.

  • Europeiske perspektiver på Covid-19-pandemien. Hans K Flaaten, Haukeland univ.sykehus
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i sykehus. Eirik Alnæs Buanes, Haukeland univ.sykehus og Norsk intensiv- og pasientregister
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i intensivavdeling. Jon Henrik Laake, Oslo univ.sykehus

DEL 2. Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening. Kl 17-18

NAFs årsmøte finner du her:

Kjære kolleger,

Norsk anestesiologisk forening holdt 4. juni 2020 et “live event” om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling pga COVID-19.

Opptak av webinaret er tilgjengelig via denne lenken  (Microsoft Teams).

Dette er aktuelt for anestesileger, intensivsykepleiere, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialister i indremedisin, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse for oppfølging og rehabilitering av COVID-19 pasienter.

“Maximizing Recovery from COVID-19 and Respiratory Failure”

Speakers: Professor Theodore «Jack» Iwashyna, Ann Arbor, Michigan, US: “Avoiding Avoidable Errors”

Dr. Iwashyna’s research focuses on the organization of critical care services to provide high quality and value and improved outcomes. His work seeks to understand the context of critical illness (and severe sepsis in particular), both in how critical illness influences a patient’s life course, and in how the organizational environment influences the effectiveness of the care that a patient receives. His research interests also include health system organization, evaluating hospital quality of care, and medical education. More info: https://ihpi.umich.edu/our-experts/tiwashyn

Honorary Clinical Senior Lecturer Joanne McPeake, Glasgow, UK: “Building a recovery programme”

Dr McPeake is a Nurse Consultant in Clinical Research and Innovation in NHS Greater Glasgow and Clyde, a THIS Institute post-doctoral research fellow (University of Cambridge) and an Honorary Senior Clinical Lecturer at the University of Glasgow. Her principle research interest is related to long term outcomes following critical illness. Specifically, she is focussed on how the social determinants of health influence recovery in this group. Joanne is actively engaged in working with patients, carers and the lay public in the design, execution and dissemination of research activities. She has set up various patient forums and has published and held research grants with patients and caregivers. More: https://www.gla.ac.uk/schools/medicine/staff/joannemcpeake/

Litteratur: 
Joanne McPeake et al. Key Components of ICU Recovery Programs: What Did Patients Report Provided Benefit? Critical Care Explorations: April 2020 – Volume 2 – Issue 4 – p e0088. https://journals.lww.com/ccejournal/Fulltext/2020/04000/Key_Components_of_ICU_Recovery_Programs__What_Did.10.aspx

Kimberley J Haines et al. Enablers and Barriers to Implementing ICU Follow-Up Clinics and Peer Support Groups Following Critical Illness: The Thrive Collaboratives. Crit Care Med. 2019 Sep;47(9):1194-1200. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6699486/

Samuel Kosinski et al. What Is Post-Intensive Care Syndrome (PICS)? Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 15;201(8):P15-P16. https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.2018P15

Lynda M.Thurston et al. Defining Patient-Centered Recovery After Critical Illness – A Qualitative Study. Journal of Critical Care. Volume 57, June 2020, Pages 84-90.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883944119317435?via%3Dihub

NAForum 33(1) 2020 er klart for nedlasting.

I tillegg kan man laste ned R-dokumenter som hører til artikkelen i NAForum:

Sjekk informasjon!

Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er!

NAF oppfordrer kollegaer ved landets sykehus til å gjøre seg kjent med, og benytte publiserte nordiske og internasjonale retningslinjer for respiratorbehandling av COVID-19 pasienter som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Innholdet i disse retningslinjene er nokså like, med hovedvekt på skånsom ventilasjon (begrensning av inspiratorisk trykk og volum) og moderat positivt ende-ekspiratorisk trykk, og hos svært dårlige pasienter ventilasjon i bukleie, evt med tillegg av muskelrelaksantia (tidlig fase av ARDS). Lenker finnes nedenfor.

I tillegg er internasjonale anbefalinger at man utviser tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og unngår bruk av kortikosteroider.

Dersom landets intensivenheter etterlever disse retningslinjene, er det et realistisk håp at presset på sykehusene blir håndterbart ved et evt masseutbrudd av COVID-19.

A. Respiratorbehandling er som ved ARDS:

Følgende retningslinjer er fritt tilgjengelige:

Nordiske (SSAI):

Scandinavian clinical practice guideline on mechanical ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12449

Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12713

(flere relevante nordiske retningslinjer her: https://www.ssai.info/guidelines/)

Transatlantiske:

An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201703-0548ST

Britiske:

Guidelines on the management of acute respiratory distress syndrome: https://bmjopenrespres.bmj.com/content/6/1/e000420

B. Non-invasiv ventilasjon:

Non-invasive ventilasjonsteknikker har vært forsøkt ved andre coronavirusepidemier (SARS, MERS), og er assosiert med terapisvikt i en stor andel av tilfellende. Teknikkene er også aerosolgenererende, og anbefales ikke. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586182/)

C. Annen intensivmedisinsk støttebehandling:

Forøvrig gjelder vanlige retningslinjer for sepsisbehandling (https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign__International.15.aspx).

Surviving Sepsis Campaign. COVID-19 Guidelines. (Published March 20, 2020): https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19

JAMA: Management of Critically Ill Adults With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763879

Toward Universal Deployable Guidelines for the Care of Patients With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763878

Vi anbefaler tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og det bemerkes at systemiske steroider ikke har noen plass i behandlingen av disse pasientene (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext)


Folkehelseinstituttet


Helsedirektoratet


WHO

Styremedlemmer 2010-2019

2018-2019
Siri Tau Ursin Leder
Jon Henrik Laake Nestleder
Thomas Wilson Sekretær
Skule Mo Kasserer
Camilla Christin Bråthen Høstmøtesekretær
Anne Karin Rime Medlemssekretær
Anniken Haavind Styremedlem
2016-2017
Reidar Kvåle Leder
Oddvar Kvalsvik Nestleder
Anniken Haavind Sekretær
Skule Mo Kasserer
Camilla Christin Bråthen Høstmøtesekretær
Wenche Bakken Børke Medlemssekretær
Thomas Wilson Styremedlem
2014-2015
Håkon Trønnes Leder
Oddvar Kvalsvik Nestleder
Janne Roshauw Sekretær
Eivinn Årdal Skjærseth Kasserer
Håkon B. Abrahamsen Høstmøtesekretær
Marit Bekkevold Medlemssekretær
Marius Tjessem Varaemedlem
2012-2013
Anita With Vårøy Leder
Marie Rønning Sekretær
Eivinn Årdal Skjærseth Kasserer
Søren Pischke Høstmøtesekretær
Marit Bekkevold Medlemssekretær
Linda Over Jonkman Styremedlem
2010-2011
Per Meinich Leder
Signe Søvik Sekretær
Søren Pischke Kasserer
Lars Jacobsen Høstmøtesekretær
Marie Rønning Medlemssekretær
Håkon Trønnes Styremedlem og NAFWeb-redaktør
Copyright (C) 2021. Norsk anestesiologisk forening
Personvernerklæring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram