Skip to main content

Nyheter

Lederseminaret 2023 – Program

Lederseminaret 2023 – Program

Styret i NAF har gleden av å invitere til lederseminar tirsdag 24. oktober på Grand Hotel Terminus, dagen før Norsk anestesiologisk høstmøte 2023 starter. Vi har satt sammen et variert program med relevante tema for ledere på alle nivå og for både små og store anestesiavdelinger. Første del av dagen tar vi opp noen vanskelige […]

NAForum 36(2) 2023

NAForum 36(2) er klart for lesning! I denne utgaven kan du lese mer om: Last det ned via NAForum-sidene eller les i Issuu-versjon her: https://issuu.com/coxbox/docs/231005_naforum_2-2023_ferdig?fr=xKAE9_7yeXg.

Utkast til ny Standard for anestesi fork...

Anestesiutvalget, med Svein-Arne Monsen i ledelsen, har sammen med Anestesisykepleierne NSF lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelsen av utkast til ny standard for anestesi, og har slik videreført gode norske tradisjoner med samarbeid over profesjonsgrensene. Utkastet imøtekommer en lang rekke innspill etter en omfattende høringsrunde.

Ekstraordinært årsmøte

Styremøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF) 16. mars 2023 kl 16. Tema: Ny norsk standard anestesi (NSA). Orientering og avstemning SAKSLISTE 2023-1 Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste   Laake   2023-2 Valg av ordstyrer   –   2023-3 Valg av referent   –   2023-4 Valg av kontrollør   –   […]

Helsepersonellkommisjonen

Nå kan du lese Helsepersonellkommisjonens rapport. Norges offentlige utredninger (NOU) 2023:4 “Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste”.