Skip to main content

Nyheter

SSAI Webinar om Covid

SARS-CoV-2

SSAI Webinar: The COVID-19 pandemic: How do we cope, and how do we move forward? Wednesday, June 16th, 2021, 12 PM – 4 PM (GMT +1) Dear colleagues!Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) have arranged biannual conferences for many years, and the next one was planned to take place in Oslo June 16th […]

Abstrakt til høstmøtet

Forskningsutvalget har publisert informasjon omkring abstrakt til høstmøtet. Har du gjort forskning som du ønsker å presentere på høstmøtet i NAF? Eller har du en lærerik kasuistikk? Vi ønsker at du sender inn abstrakt til høstmøtet, fristen er 5. september. Les mer om hvordan du gjør det på sidene til Høstmøtet 2021! Forsidebilde av Teemu Paananen […]

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris utdeles annethvert år i oddetallsår, dermed også i 2021. Prisen gis til en person som har vist stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år. Du kan også lese mer om kriteriene for æresprisen. Navn på kandidater og begrunnelse meldes inn til styret på e-post: styret@nafweb.no snarest mulig.

NAForum 33(4) 2020

NAForum 33(4) 2020 er klart for nedlasting. Dette er årets siste nummer og med dette vil vi ønske alle medlemmer en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!.

Høstmøtet 2021

Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening arrangeres i Oslo 23. – 25. oktober 2019 – så sett av datoene!

Det er Akershus universitetssykehus som er lokal arrangør, ledet av Vegard Dahl.

Webinar obstetrisk anestesi oktober 2020

Webinar obstetrisk anestesi oktober 2020

Webinar omkring obstetrisk anestesi i forbindelse med digitalt høstmøte 2020. Videoen er et opptak fra webinaret som ble arrangert i forkant av årsmøtet i Norsk anestesiologisk forening den 26. oktober 2020. Videoen varer i underkant av 1 time. https://www.nafweb.no/media/2020/12/ObstetriskAne261020.mp4