Styret i NAF

Nedenfor finner du oversikt over sittende styre i foreningen. Se også oversikt over hvem som har vært tidligere styremedlemmer.

Styret i NAF 2020-2021 består av:

Leder

Siri Tau Ursin

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

leder@nafweb.no

Nestleder

Jon Henrik Laake

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

nestleder@nafweb.no

Kontaktperson mot Akuttutvalget

Sekretær

Magna Hansen

Universitetsykehuset i Nord-Norge, Tromsø

sekretar@nafweb.no

Kontaktperson mot Anestesiutvalget

Kasserer

Skule Mo

St Olavs hospital, Trondheim

kasserer@nafweb.no

Kontaktperson mot ...

Medlemssekretær

Gunhild Øverland

Akershus universitetssykehus

medlem@nafweb.no

Kontaktperson mot Intensivutvalget

Høstmøtesekretær

Camilla Christin Bråten

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

hostmote@nafweb.no

Kontaktperson mot ...

Styremedlem

Eirik Nydal Adolfsen

Haukeland universitetssykehus

styremedlem@nafweb.no

Kontaktperson mot Smerteutvalget

Anne Berit Guttormsen

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen

Haukeland universitetssykehus, Bergen

naforum@nafweb.no

NAFWeb-redaktør

Håkon Trønnes

Helse Nord-Trøndelag, Levanger

webmaster@nafweb.no