Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene) og i stedet opprette NAFs ærespris (kriterier for NAFs ærespris).

Kronologisk liste over de som har fått prisene:

NAFs ærespris

År Navn
2023 Søren Erik Pischke
2021 Ikke utdelt
2019 Kjell Erik Strømskag
2017 Anne Berit Guttormsen
2015 Mads Gilbert
2013 Hans Flaatten
2011 Kristian Lexow
2009 Jannicke Mellin-Olsen
2007 Sven Erik Gisvold
2005 Torben Wisborg og Guttorm Brattebø

Otto Mollestads minneforelesning / Forskningsprisen

År Navn
2023 Theresa Mariero Olasveengen
2022 Ikke utdelt pga ikke arr. høstmøte (SSAI-kongress i Norge)
2021 Norsk intensivregister v/Erik Alnæs Buanes
2020 Ikke utdelt pga koronapandemien
2019 Ola Dale
2018 Eldar Søreide
2017 Erik Waage Nielsen
2016 Hans Flaatten
2015 Tor Inge Tønnesen
2014 Hans Morten Lossius
2013 Pål Klepstad
2012 Eirik Skogvoll
2011 Kjetil Sunde
2010 Audun Stubhaug
2009 Petter Borchgrevink
2008 Øyvind Klaastad
2007 Lars Bjertnæs
2006 Paul Husby
2005 Lars Wik
2004 Anne Berit Guttormsen

Legemiddelpriser

År Baxter-pris Astra-pris
2003 Torkjell Tveita Tor Buxrud
2002 Torben Wisborg Jannicke Mellin-Olsen
2001 Knut Arvid Kirkebøen Ola Dale
2000 Erik Waage Nielsen Einar Hysing
1999 Knut E Strømskag Tjøstolv Lund
1998 Ulf Kongsgaard Olav Sellevold
1997 Tor Inge Tønnesen Eldar Søreide
1996 Mads Gilbert Johan Ræder
1995 Gro Østgaard Arne Østerud
1994 JK Bugge Anne Hunting
1993 Helge Opdahl Hans Flaatten
1992 Einar Hysing Mads Gilbert
1991 Olav Hevrøy Øivind Løes
1990 Per Vaagenes Gunnar Bentsen
1989 Johan Ræder Nils Smith-Erichsen
1988 Tjøstolv Lund Sven Erik Gisvold
1987 Petter Borchgrevink Mai-Elin Koller
1986 Petter A Steen  
1985 PA Steen ? Per Lilleaasen
1984 Trygve Ursfjord  
1983 Knut Ringen  
1982 Alfred Nome  
1981 Anne-Cathrine Setne-Holter  
1980 Marit Aurebekk  
1979 Anton Hauge  
1978 Bidrag maleri Lorentz Andersen  
1977 Ellen Lindbæk / Tone Dahl Kvittingen / Anna Kristina Amundsen  
1976 Stig Ottesen  
1975 Jan Maltau / Per Vaagenes / Lars Bjertnæs  
1974 Ikke utdelt  
1973 Ikke utdelt  
1972 Alf Klock Andreassen  
1971 Kristian Fr. Schye / Andreas Skulberg  
1970 Ikke utdelt  
1969 Harald Breivik  
1968 Jens Moe  
1967 Haavard Gjengstø / Asmund Ersland  
1966 Odd Øien  
1965 Bjørn Lind  
1964 Ivar Lund  
1963 Otto Mollestad  
1962 Jacob Stovner