Æresmedlemmer i NAF

Norsk anestesiologisk forening kan utnevne æresmedlemmer som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeide for faget eller foreningen. Ordningen ble foreslått av daværende leder i foreningen Reidar Hoff i 1981.

De to første æresmedlemmene var Åsmund Lærdal og Ivar Lund, begge ble utnevnt i 1981. Deretter ble Bjørn Lind foreningens neste æresmedlem, utnevnt i 1989. Ellen Margrethe Lindbæk ble utnevnt som æresmedlem i 1998 og Anna Kristine (Mutta) Amundsen i 1999. Æresmedlem Bjørn Lind døde i 2020, like før han skulle ha fylt 100 år.

Følgende navn er listen over alle nålevende og avdøde æresmedlemmer i NAF (sortert alfabetisk på etternavn):