Underutvalg

Norsk anestesiologisk forening har etablert noen underutvalg for ulike deler av faget.

Oversikt over underutvalg med kontaktpersoner finner du her:

Anestesiutvalget

Intensivutvalget

Akuttutvalget

Smerteutvalget

Forskningsutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget