Offentlige uttalelser

Her kan du laste ned og lese offentlige uttalelser fra NAF.

Retningslinjer for organisering av somatiske akuttmottak: retningslinjer-for-organisering-av-somatiske-akuttmottak-2021-11-02.pdf
NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien til koronakommisjonen: nou-2021-6-myndighetenes-håndtering-av-koronapandemien-til-koronakommisjonen-2021-05-11.pdf
Utredning om organisering av luftambulansetjenesten: utredning-om-organisering-av-luftambulansetjenesten-2021-05.pdf
Hvilken intensivkapasitet skal vi ha?: hvilken-intensivkapasitet-skal-vi-ha-2021-04-04.pdf
LIS1-ordningen: lis1-ordningen-2021-02.pdf
Legeforeningens erfaringsrapport om Covid: legeforeningens-erfaringsrapport-om-covid-2020-12-01.pdf
Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist: prioritering-av-intensivbehandling-ved-kapasitetsbrist-2020-11-10.pdf
Organdonasjon normoterm regional perfusjon: organdonasjon-normoterm-regional-perfusjon-2020-03.pdf
Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand: faglige-råd-for-tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand-2020-02.pdf
Uttalelse St Olavs orden JMO: jmo-st-olavs-orden-2019-09-11.pdf
Kandidater menneskerettighetsutvalg: kandidater-menneskerettighetsutvalg-2019-07-03.pdf
Endringer §3-6 Fagmedisinsk forening: endringer-paragraf-3-6-fagmed-forening-2018-04-18.pdf
Opprop prosedyrekrav for spesialistutdanningen: opprop-prosedyrekrav-spes-utdanningen-2018-04-02.pdf
Avtalespesialister Helse Sør-Øst: avtalespesialister-helse-sør-øst-2018-03-17.pdf
Læringsmål med spesialiteter del 2 og 3: læringsmål-med-spesialiteter-del-2-og-3-2017-03-31.pdf
EU Guide for member states on good practices for patient blood management: eu-guide-for-member-states-on-good-practices-for-patient-blood-management-2016-09-05.pdf
Nasjonal veileder for organisering skadested: nasjonal-veileder-for-organisering-skadested-2016-06-28.pdf
Prehospitale kirurgiske naudprosedyrar: prehospitale-kirurgiske-naudprosedyrar-2016-06-16.pdf
Ny spesialitet i Akutt- og mottaksmedisin: ny-spesialitet-i-mottak-amm-2016-05-26.pdf
Med åpne kort: med-åpne-kort-2016-01-17.pdf