Organisasjon

Norsk anestesiologisk forening er en fagmedisinsk forening organisert under Den norske legeforening.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet, som arrangeres hvert år i uke 43 i forbindelse med Høstmøtet. Den daglige driften ivaretas av styret.

Les mer om: