NAFs ærespris

NAFs ærespris tildeles medlem av NAF med stor innsats og/eller fremragende arbeid innen det anestesiologiske fagområdet.

Prisen er på kr. 20 000,- og deles ut hvert annet år (oddetall) på årsmøtet.
Prisen utlyses 15. januar samme år.

NAFs medlemmer kan komme med et begrunnet forslag til kandidat.
Forslaget til kandidat må sendes NAFs styre innen 01.04 det aktuelle året.

Vurdering av søknader

Følgende momenter skal være retningsgivende for styret i dets arbeid med vurdering av søknader om pristildeling:

Styret
Innstiftet årsmøtet 2004

 

NAFs ærespris 2023

NAFs ærespris for 2023 ble tildelt Søren Erik Pischke.

Søren Pischke

Prisen ble utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Her kan du finne liste over tidligere ærespriser og legemiddelpriser.