Her er endelig utgave av norsk standard for anestesi som kommer til å bli presentert  på høstmøtet 2016:

Endelig utgave til styret Norsk Standard for anestesi juni 2016