Du kan ta kontakt med representanter i styret for å fremme saker til NAF.

Vår postadresse er:

Den norske legeforening,
Att: Norsk anestesiologisk forening,
Postboks 1152 Sentrum,
0107 Oslo.

Org.nr 975 566 021