Oppdatering av NAFWeb

NAFWeb har nå levd noen år publisert med en plattform som heter Wordpress. Mange av dere har kanskje hørt om dette før, men for de som ikke kjenner til det så godt, så er Wordpress et såkalt CMS - content management system.

Wordpress ble opprinnelig bygget for å være et CMS for de som skriver blogg, og det fungerer det veldig bra til. Ettersom antall brukere av Wordpress økte, økte også behovene og kravene til systemet. Wordpress er verdens mest brukte CMS, og det har sine fordeler. En stor brukerbase gir mange øyne som kan gi tilbakemeldinger til utviklerne.

Men en stor brukerbase gir også sine utfordringer. Det å skulle tilpasse et system til et stort antall ulike behov er nærmest umulig. Og det er også der NAFWeb-redaktør har følt at Wordpress kommer litt til kort.

Jeg har et ønske om at NAFWeb skal være tilgjengelig for alle anestesileger. Det betyr at vi ønsker å legge til rette for personer som har ulike utfordringer med vanlige nettsteder, som f.eks. synshemminger osv.

Jeg har derfor det siste halvåret jobbet med å flytte NAFWeb ut fra Wordpress og inn i et system som er bedre tilpasset dagens internett. Der har NAFWeb-redaktøren mye større mulighet til å tilpasse sidene til assisterende teknologier, samtidig som at det er enkelt å publisere nye artikler og sider.

Jeg håper dere liker oppgraderingen, det har gått med mange hundre timer arbeid å få til dette. Men jeg kan aldri være 100% sikker på at jeg har fått flyttet og endret alt til ny struktur, så gi gjerne tilbakemelding til NAFWeb-redaktør dersom dere finner ting som "skurrer"!

- Håkon Trønnes,
NAFWeb-redaktør