Offentlige uttalelser

Her kan du laste ned og lese offentlige uttalelser fra NAF.

Retningslinjer for organisering av somatiske akuttmottak
NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien til koronakommisjonen
Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
Hvilken intensivkapasitet skal vi ha?
LIS1-ordningen
Legeforeningens erfaringsrapport om Covid
Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist
Organdonasjon normoterm regional perfusjon
Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand
Uttalelse St Olavs orden JMO
Kandidater menneskerettighetsutvalg
Endringer §3-6 Fagmedisinsk forening
Opprop prosedyrekrav for spesialistutdanningen
Avtalespesialister Helse Sør-Øst
Læringsmål med spesialiteter del 2 og 3
EU Guide for member states on good practices for patient blood management
Nasjonal veileder for organisering skadested
Prehospitale kirurgiske naudprosedyrar
Ny spesialitet i Akutt- og mottaksmedisin
Med åpne kort