Organisasjon

Norsk anestesiologisk forenings organisasjon består av et styre, som står for den daglige driften av foreningen.

Styret har også opprettet noen underutvalg, som kan rådgi styret innen ulike fagområder. Disse underutvalgene er som følger: