Smerteutvalget består av følgende personer (2023-2024):

  • Audun Stubhaug, OUS
  • Augstein Svedahl, St Olavs hospital
  • Pascal Löhr, SUS
  • Aslak Johansen, UNN Tromsø
  • Lene Skaaden, Sykehuset Østfold