Smerteutvalget består av følgende personer (2021-2022):

  • Pascal Löhr, SUS
  • Augstein Svedahl, St Olav
  • Lene Skaaden, Sykehuset Østfold
  • Aslak Johansen, UNN
  • Audun Stubhaug, OUS