Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget består av følgende personer (2021-2022):

  • Guttorm Brattebø, HUS
  • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken
  • Maria Bekkenes, OUS
  • Caroline Fugelli, SUS
  • Håkon Abrahamsen, SUS

Referater