Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget består av følgende personer (2021-2022):

  • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken
  • Guttorm Brattebø, HUS
  • Marianne Stave, Vestre Viken
  • Ib Jammer, HUS
  • Marthe Høiland, Kirkenes sykehus
  • Kathrine Nergaard Aas, UNN Tromsø

Referater