Intensivutvalget består av følgende personer (2023-2024):

  • Kristian Strand, SUS
  • Theresa Olasveengen, OUS Ullevål
  • Guro Krüger, St Olavs hospital
  • Marie Figenschou, UNN Tromsø
  • Finn Andersen, Ålesund