Intensivutvalget består av følgende personer (2021-2022):

  • Kristian Strand, SUS
  • Anniken Haavind, UNN
  • Pål Klepstad, St Olav
  • Finn Andersen, Ålesund
  • Trine Marie Gundem, OUS