Forskningsutvalget består av følgende personer (2023-2024):

  • Shirin Frisvold, UNN Tromsø
  • Hilde Norum, OUS Rikshospitalet
  • Øyvind Bruserud, HUS
  • Lars Øyvind Høiseth, OUS Ullevål
  • Geir Olav Dahle, SUS
  • Kjetil Myhr, Sykehuset Innlandet