Forskningsutvalget takker for alle abstrakt til Høstmøtet. Det var veldig høy kvalitet og alle er vurdert godkjent til presentasjon. Detaljer om dag og tid publiseres i NAForum. 

Vennlig hilsen Shirin,

FoU

——-

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag.
De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker.

Vi oppfordrer leger i spesialisering, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 1. september 2023.

Hvordan skrive abstrakt?

 • Abstraktet leveres i som word-document (*.doc eller *.docx) med fonten Times New Roman 12
 • Abstraktet kan skrives på engelsk eller norsk
 • Tittel skives med store bokstaver i fet font
 • Alle forfattere oppgis med initialer på fornavn, etterfulgt av punktum og så etternavn. Forfattere separeres med komma. Affiliasjon oppgis som fotnote.

Eks:

 • Maksimal lengde er 400 ord (gjelder selve abstraktteksten). Det anbefales at man tilstreber å gjøre det noe kortere.
 • Figurer aksepteres ikke.
 • Abstraktet bør være disponert på en av følgende måter:

Studier: Innledning, Materiale og metoder, Resultater og Konklusjon

Kasuistikker: Introduksjon, Sykehistorie og Diskusjon

 • Det forventes at det leveres fokuserte abstrakt med godt gjennomarbeidet språk.
 • Abstrakt må «stå på egne ben», det vil si ikke henvis til senere foredrag. Leseren skal kunne få med seg det viktigste ved å bare lese abstraktet.
 • Det kan oppgis inntil 3 referanser.
 • Avhandlinger og abstrakt fra artikler publisert før 2023 aksepteres ikke.

Hvordan sende inn abstrakt?

For å sende inn abstrakt til godkjenning, må det sendes som vedlegg på e-post til:
abstract@nafweb.no innen angitt frist.
Angi navn og e-post adresse til den forfatteren som Forskningsutvalget skal korrespondere med.
Ta kontakt med Forskningsutvalget (abstract@nafweb.no ) dersom du ikke har mottatt en vurdering av abstraktet innen 15. september.

Husk:

En vesentlig del av Høstmøtet er presentasjon av egen forskning og kasuistikker. Hensikten med dette er å informere kolleger om hva som drives av vitenskap rundt om på sykehusene og derved muligens anspore andre til å gjøre liknende arbeider.

All forskning som gjøres av anestesiologer er anestesiologisk forskning!

LYKKE TIL!