Anestesiutvalget består av følgende personer (2023-2024):

  • Svein Are Monsen, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  • Elin Aakre, HUS
  • Erik Isern, St Olavs hospital
  • Kristoffer Hennum, OUS
  • Tina Nilsen, UNN Tromsø