Akuttutvalget

Akuttutvalget består av følgende personer (2019-2020):

 

Bård Heradstveidt, HUS

Svein Vingsnes, Førde

Magnus Lauritzen, Ahus

Per Bredmose, OUS

Kathrine Nergaard Aas, UNN