Akuttutvalget består av følgende personer (2023-2024):

  • Thomas Lindner, SUS
  • Per Bredmose, OUS
  • Fredrik Friberg, Sykehuset Østfold
  • Camilla Munch, Sykehuset Innlandet
  • Marius Tjessem, OUS