Akuttutvalget består av følgende personer (2021-2022):

  • Per Bredmose, OUS
  • Magnus Lauritzen, Ahus
  • Christoffer Sandsmark, Sykehuset Østfold
  • Camilla Munch
  • Oda Uhlin Husebekk, Ålesund