Akuttutvalget

Akuttutvalget består av følgende personer (2019-2020):

 

Bård Heradstveidt, HUS

Svein Vingsnes, Førde

Magnus Lauritzen, Ahus

Per Bredmose, OUS

Kathrine Nergaard Aas, UNN

Copyright (C) 2021. Norsk anestesiologisk forening
Personvernerklæring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram