Styremedlemmer før 1960

1959
Odd Øyen Leder
A. K. Amundsen Nestleder
Thoralf Thorud Kasserer/sekretær
1958
Jacob Stovner Leder
A. K. Amundsen Nestleder
Carl Nordberg Kasserer/sekretær
1957
Ivar Lund Leder
Otto Mollestad Nestleder
Jacob Stovner Kasserer/sekretær
1956
Ivar Lund Leder
Kristian Fr. Schye Nestleder
Jacob Stovner Kasserer/sekretær
1955
Ivar Lund Leder
Kristian Fr. Schye Nestleder
Lorentz Andersen Kasserer/sekretær
1954
Ivar Lund Leder
Kristian Fr. Schye Nestleder
Thoralf Thorud Kasserer/sekretær
1953
Ivar Lund Leder
Alf Klock Andreassen Nestleder
Thoralf Thorud Kasserer/sekretær
1952
Ivar Lund Leder
Lorentz Andersen Nestleder
Thoralf Thorud Kasserer/sekretær
1951
Ivar Lund Leder
Alf Klock Andreassen Nestleder
Otto Mollestad Kasserer/sekretær
1950
Ivar Lund Leder
Anna Kristine Amundsen Nestleder
Bjørn Lind Kasserer/sekretær
1949
Otto Mollestad Leder
Ivar Lund Nestleder
Odd Øyen Kasserer/sekretær