Æresmedlemmer i NAF

Norsk anestesiologisk forening kan utnevne æresmedlemmer som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeide for faget eller foreningen. Ordningen ble foreslått av daværende leder i foreningen Reidar Hoff i 1981.

 

De to første æresmedlemmene var Åsmund Lærdal og Ivar Lund, begge ble utnevnt i 1981. Deretter ble Bjørn Lind foreningens neste æresmedlem, utnevnt i 1989. Ellen Lindbæk ble utnevnt i 1998 og Anna Kristine (Mutta) Amundsen i 1999.

 

Følgende medlemmer er nålevende æresmedlemmer i NAF (sortert alfabetisk på etternavn):

 

– Breivik, Harald

– Gisvold, Sven Erik

– Gullestad, Signe

– Lind, Bjørn

– Lindbæk, Ellen

– Mellin-Olsen, Jannicke