Vil du være med å påvirke? Meld deg til styret i NAF!

Til høsten er det valg av nytt styre i NAF.

Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen v/

  • Trine Kåsine – trikaa@OUS-hf.no
  • Marie Skontorp – marie.skontorp@sus.no
  • Filip Bjørdal – filip.bjordal2@so-hf.no