Hvert oddetallsår utdeles NAFs ærespris, og det er opp til medlemmene å komme med forslag.

Kriterier for æresprisen må ligge til grunn og begrunnet forslag kan sendes til styret i NAF på vår kontakt-side.