Valg av nytt NAF styre til høsten!
Styret i NAF er på valg til høsten og det er fortsatt mulig å komme med forslag til kandidater.
Det er ønskelig med engasjerte kollegaer både med lang og kort fartstid i anestesifaget, fra
små og store sykehus i ulike deler av landet. Vi vil oppfordre særlig kollegaer i
lederposisjoner til å komme med forslag til kandidater!

Styrets leder er som kjent også på valg til høsten, ta gjerne kontakt med en av oss i
valgkomitéen dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med forslag til kandidater.

Fristen for forslag til kandidater til NAF er 1. august.

På vegne av valgkomitéen til NAF
Camilla C. Bråthen (leder)
Camilla.Brathen@gmail.com / Camilla.Christin.Brathen@sykehuset-innlandet.no


Spesialitetskomitéen i anestesi trenger en overlege vara!
Spesialitetskomiteens oppgaver:
·         Spesialitetskomiteen skal, i nært samarbeid med vedkommende fagmedisinske
forening, overvåke og vurdere forhold av betydning for spesialist- og etterutdanning i
vedkommende spesialitet.
·         Spesialitetskomiteenes besøk ved utdanningsvirksomhetene er en viktig del av
kvalitetssikringen av spesialistutdanningen.

Komiteenes faglige kompetanse har stor betydning for vurdering og oppfølging av gjennomføringen av utdanningen i den enkelte virksomhet. Besøkene bidrar til å sikre nasjonalt harmonisert spesialistutdanning, og er en viktig arena for å diskutere utdanningsrelaterte problemstillinger, dele erfaringer, inspirere, belyse utfordringer og drøfte forbedringstiltak.
·         Vurdere og godkjenne kurs og kongresser
·         Besvare høringer
·         Vurdere søknad om spesialistgodkjenning – avtale med Helsedirektoratet om sakkyndig vurdering

Vi søker etter en engasjert kollega som overlege vara til Spesialitetskomitéen i anestesi.
Valgperioden er for 2-4 år om gangen.
Ta kontakt med valgkomitéen til NAF!