Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF)

16. mars 2023 kl 16.

Tema: Ny norsk standard anestesi (NSA).

Orientering og avstemning

SAKSLISTE

2023-1Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste  Laake 
2023-2Valg av ordstyrer   
2023-3Valg av referent   
2023-4Valg av kontrollør   
2023-5Ny Norsk Standard for Anestesi (NSA): Orientering ved arbeidsgruppas leder Svein Arne Monsen. DiskusjonLaake, Monsen 
2023-6Avstemning (godkjenning) ny NSA   
2023-7Eventuelt 

Det er en egen påmeldingslenke for gjennomføringen av ekstraordinært årsmøte i regi av Norsk anestesiologisk forening 16.3.2023 kl 16:00-18:00

Registreringslenke til det årsmøtet: 

https://legeforeningen.zoom.us/j/5442323181?pwd=L3BScktvVU43ZFAxWW9tZW5tWE9pQT09

Meeting ID: 544 232 3181

Passcode: 206414

Du vil bli sluppet inn i møtet fra kl. 15:30. Logg deg gjerne inn tidlig så du får bekreftet at alt er ok. 

Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så send en e-post til gry.bjornstad@legeforeningen.no eller ta kontakt på telefon 48146688 og vi vil hjelpe deg.

Avstemming forgår ved å trykke på «tommel opp» eller «tommel ned» når det stemmes.

Vel møtt!