På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med utspring i Anestesiutvalget, som skal utarbeide et revidert forslag til Standard for anestesi i Norge. Revisjonsarbeidet skal foregå sammen med representanter for Anestesisykepleierne NSF.

Forslaget legges fram for årsmøtet i NAF 2022 (og antas vedtatt på årsmøtet 2023).

Arbeidsgruppe som utgår fra Anestesiutvalget består av:

  • Kristoffer Hennum (Radiumhospitalet)
  • Tina Nilsen (går inn for Faisal Khan) (UNN Tromsø)
  • Svein Arne Monsen (HSYK Sandnessjøen)
  • Johan Ræder (OUS)
  • Elin Aakre (Haukeland Universitetssykehus)
  • Erik Isern (St. Olav)

Gruppens leder blir Svein Arne Monsen.

Dersom du har innspill til arbeidet, ta kontakt med medlemmer i denne gruppen!