Styret i NAF har gleden av å invitere til lederseminar tirsdag 24. oktober på Grand Hotel Terminus, dagen før Norsk anestesiologisk høstmøte 2023 starter.

Vi har satt sammen et variert program med relevante tema for ledere på alle nivå og for både små og store anestesiavdelinger.

Første del av dagen tar vi opp noen vanskelige tema med rus- og legemiddelmisbruk blant anestesileger, den alvorlige hendelsen med en pasient, og hvordan de ytre rammene for sykehusene og helsetjenesten påvirker oss. Forelesere vil være Ulf Kongsgaard, Knut Erling Juul-Hansen, Sigurd Fasting og Anne-Karin Rime. 

Etter lunsj tar vi for oss lederperspektivet når det er utfordringer i en klinikk, videre hvordan man sikrer medisinsk faglig kompetanse i ledelsen, og til slutt hvordan tillitsvalgte spiller en sentral rolle i avdelingene og på sykehusene. Forelesere vil være Trine Olsen, Annamaria Forsmark og Marie Skontorp.

Program for lederseminar, 24. oktober 2023

10:00 – 10:10: Velkommen
Randi Marie Mohus, overlege St. Olavs hospital. Nestleder i NAF

10:10 – 10:50: Rus- og legemiddelmisbruk blant anestesileger.
Ulf Kongsgaard, professor Radiumhospitalet/UiO og Knut Erling Juul-Hansen, seksjonsleder anestesi Radiumhospitalet

Diskusjon/spørsmål/kort pause.

11:15 -11:50: Etter den alvorlige hendelsen med en pasient – hva bør man gjære som leder?
Sigurd Fasting, overlege St. Olavs hospital

Diskusjon/Spørsmål

12:05 – 12:40: Hvordan påvirker de ytre rammene for sykehusene og helsetjenesten oss?
Anne-Karin Rime, President i Legeforeningen

14:00 – 14:45: Fra avmakt til engasjement
Trine Olsen, Klinikkdirektør Bærum Sykehus

14:45 – 15:30: Hvordan sikre medisinsk faglig ledelse i sykehusene?
Annamaria Forsmark, direktør Helse Nord-Trøndelag

Kort pause

15:45 – 16:20: Tillitsvalgt; rebell med en viktig rolle i avdelinga!
Marie Skontorp, foretakstillitsvalgt Helse-Vest

Diskusjon/spørsmål/avslutning.

19:30: Felles middag