UNN Tromsø
UNN Tromsø sett fra lufta. Foto: Frode Abrahamsen, UNN.

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planlegges arrangert i Tromsø. Dette høstmøtet vil bli arrangert fysisk – endelig kan vi møtes igjen! Det blir i tillegg mulighet til å følge forelesninger digitalt dersom man er forhindret fra å møte fysisk.

Høstmøtet foregår på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Påmeldingen til høstmøtet er nå åpnet, meld deg på via denne linken

Program for høstmøtet

Onsdag 27. oktober

TidAktivitetSted
08:30-10:00Registrering og utstilling
10:00-10:30Åpning
Plenumsesjon
10:30-11:15How can design be used to drive Healthcare Improvements?
Alyson Walker (UK)
11:15-12:00Ny pandemi – ny evidens?
Jon H Laake (OUS), Hans Flaatten (HUS), Vibecke Sørensen (Bærum sykehus)
Rundebordsdebatt om det å forholde seg til et relativt ukjent agens med nytt symptombilde, hva skal til for å endre på etablert praksis, hvilket evidensgrunnlag skal man vente på; hvordan har vi håndtert dette i
forbindelse med Covid-19; hva har vi lært og hvordan bør vi forholde oss ved neste pandemi.
12:00-13:00Lunsj
13:00-14:30Frie foredrag
14:30-15:00Pause og utstilling
Parallelle sesjoner A og B (15:00-16:30)
Parallell A: COVID
15:00-15:30Neurological complications of COVID.
Chiara Robba (IT)
15:30-16:00COVID i Norge.
Foreleser fra Norsk intensiv- og pandemiregister
16:00-16:30COVIDforskning.
Andreas Barratt-Due (RH)
Parallell B: Anestesi
15:00-15:30Anestesi til det hjertesyke barnet ved non-kardiell kirurgi.
Ulf Mostad (St.Olav)
15:30-16:00Communicating with and anaesthetising the anxious child.
Alyson Walker (UK)
16:00-16:30Regionalanestesi til barn.
Foreleser annonseres senere
16:30-17:00Pause og utstilling
17:00-18:00ACTA-forelesning:
Perioperativ allergi og anafylaksi.
Lene Heise Garvey (DK)
18:00-18:30Pause og utstilling
18:30-20:00Interessegrupper, program annonseres senere

Torsdag 28. oktober

TidAktivitetSted
08:30-09:15Hvordan få forskning inn i klinikken? (Rundebordsdebatt)
Elin Bjørnestad (HUS), Shirin Frisvold (UNN), Anita Schumacher (UNN),
Jon H Laake (OUS), Torben Wisborg (Helse Finnmark)
09:15-10:00Bærekraftig anestesi.
Foreleser annonseres senere
10:00-10:30Pause og utstilling
Parallelle sesjoner C og D (10:30-12:00)
Parallell C: Smerte
10:30-11:00Krigsrelaterte amputasjonsskader i Gaza.
Hanne Heszlein-Lossius (Haukeland Universitetssykehus)
11:00-11:30Der medikamentene ikke virker, er alt håp ute? Fantom-/stumpsmerter og andre kroniske ekstremitetssmerter.
Lena Danielsson (UNN)
11:30-12:00Perioperativ anestesi og analgesi til smertepasienten, state-of-the-art.
Aslak Johansen (UNN)
Parallell D: Intensiv
10:30-11:00Den eldre intensivpasienten, muligheter og begrensninger.
Hans Flaatten (HUS)
11:00-11:30Donasjon: status og utfordringer.
Dag Wendelbo Sørensen (OUS/NOROD)
11:30-12:00Den immunsupprimerte intensivpasienten.
Foreleser annonseres senere.
12:00-13:00Lunsj
Parallelle sesjoner E og F (13:00-14:30)
Parallell E: Akuttmedisin
13:00-13:30Blødningssjokk og fysiologisk rasjonale for tidlig transfusjon med fullblod.
Geir Strandenes (HUS/Forsvarets Sanitet)
13:30-14:00Det alvorlig syke, uavklarte barnet.
Marianne Nordhov (UNN)
14:00-14:30ECMO-tilbud til pasienter utenfor ECMO-sentrene.
Terje Strand (OUS) og Torvind Næsheim (UNN)
Parallell F: Pasientsikkerhet
13:00-13:30Faglig forsvarlig bemanning
Foreleser annonseres senere
13:30-14:30Faglig forsvarlig sedasjon/anestesi utenfor intensiv/operasjonsavdeling.
Foreleser annonseres senere
14:30-15:00Pause og utstilling
15:00-16:30Frie foredrag
16:30-17:00Pause og utstilling
17:00-18:00Årsmøte NAF
19:30-Festmiddag

Fredag 29. oktober

TidAktivitetSted
09:00-10:00Otto Mollestads minneforelesning
10:00-10:20Pause og utstilling
10:20-11:20“Katastrofe”. Hvordan løse akuttsituasjoner som overskrider kapasiteten, og hvordan ta vare på hverandre – med utgangspunkt i Fagerengtragedien.
Bård Rannestad (UNN), Trine Lynghaug (UiT) og Mads Gilbert (UNN)
11:20-11:35Benstrekk
11:35-12:15Hurtigforedrag 4 x 7 minutter
12:15-12:30Benstrekk
12:30-13:00Avslutning, presentasjon av høstmøtet 2023
13:00Lunsj

Call for Abstracts

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag.
De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker. 

Vi oppfordrer leger i spesialisering, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 5. september 2021.


Hvordan skrive abstrakt?

Abstraktet leveres som word-document (*.doc eller *.docx) med fonten Times New Roman, størrelse 12.

Abstraktet kan skrives på engelsk eller norsk.

Tittel skives med store bokstaver i fet font.

Alle forfattere oppgis med initialer på fornavn, etterfulgt av punktum og så etternavn. Forfattere separeres med komma. Affiliasjon oppgis som fotnote.

Eksempel på abstrakt-innledning:

THE ETIOLOGY, THE CONCEPT AND THE PROPHYLAXIS OF CHILDBED FEVER

I.P. Semmelweiss1, W.T.G. Morton2

1 Vienna General Hospital, Dept of Obstetrics, Vienna
2 Harvard University, Faculty of Medicine, Boston

  • Maksimal lengde er 400 ord (gjelder selve abstraktteksten). Det anbefales at man tilstreber å gjøre det noe kortere.
  • Figurer aksepteres ikke.
  • Abstraktet bør være disponert på en av følgende måter:
    • Studier: Innledning, Materiale og metoder, Resultater og Konklusjon
    • Kasuistikker: Introduksjon, Sykehistorie og Diskusjon 
  • Det forventes at det leveres fokuserte abstrakt med godt gjennomarbeidet språk.
  • Abstrakt må «stå på egne ben», det vil si ikke henvise til senere foredrag. Leseren skal kunne få med seg det viktigste ved å bare lese abstraktet.
  • Det kan oppgis inntil 3 referanser. 

Hvordan sende inn abstrakt?

For å sende inn abstrakt til godkjenning, må det sendes som vedlegg på e-post til: abstract@nafweb.no innen angitt frist.
Angi navn og e-post adresse til den forfatteren som Forskningsutvalget skal korrespondere med.
Ta kontakt med Forskningsutvalget (abstract@nafweb.no) dersom du ikke har mottatt en vurdering av abstraktet innen 20. september.

Husk!

En vesentlig del av Høstmøtet er presentasjon av egen forskning og kasuistikker. Hensikten med dette er å informere kolleger om hva som drives av vitenskap rundt om på sykehusene og derved muligens anspore andre til å gjøre liknende arbeider.

All forskning som gjøres av anestesiologer er anestesiologisk forskning!

LYKKE TIL!

Finn informasjon om tidligere høstmøter her.