Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planegges arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 holder vi kontinuerlig øye med om møtet kan arrangeres fysisk.

Sett av uke 43 2021, nærmere bestemt 27.-29. oktober 2021 til høstmøte! Mer informasjon kommer etterhvert.