Høstmøtet 2020 avlyst

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, velger NAF og årets lokale høstmøtekomité å avlyse høstmøtet 2020.

Som dere skjønner, er det mange grunner til at vi valgte å ta denne beslutningen i styremøtet den 10/6. 

Årsmøtet vil likevel bli avholdt digitalt, mer informasjon om det vil komme etter hvert.

Neste høstmøte blir derfor i 2022, siden SSAI-kongressen arrangeres i Oslo i 2021.