Høstmøtet 2020 blir digitalt

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, blir høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.

Endelig dato for det digitale høstmøtet er fastsatt til mandag 26. oktober kl 15-18. Dette innebærer at høstmøtet ikke blir avholdt i uke 43 slik vi håpet å få til. Dette handler om logisitkkutfordringer i Legeforeningens sekretariat, som er ansvarlige for det tekniske.

Høstmøte-webinaret består av to deler:

DEL 1. Pandemien oppsummert. Kl 15-17.

  • Europeiske perspektiver på Covid-19-pandemien. Hans K Flaaten, Haukeland univ.sykehus
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i sykehus. Eirik Alnæs Buanes, Haukeland univ.sykehus og Norsk intensiv- og pasientregister
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i intensivavdeling. Jon Henrik Laake, Oslo univ.sykehus

Registreringslenke til webinaret: https://legeforeningen.zoom.us/j/94859007812?pwd=TXc2SHNSZUJLcE1FTURCOERUSjZBZz09

DEL 2. Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening. Kl 17-18

NB! NAFs årsmøte har egen registreringslenke som medlemmene har fått på epost.

Klikk deg inn på lenkene for å registrere deg. Du vil etter registrering motta en personlig lenke på e-post som du bruker videre for å delta på møtet. Registrering kan du gjøre når som helst i forkant av møtet slik at du er klar til å delta på møtet når det starter.

Du vil bli sluppet inn i møtet fra kl. 14:45. Logg deg gjerne inn tidlig så du får bekreftet at alt er ok. Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så send en epost til support@legeforeningen.no eller ta kontakt på telefon 23 10 91 10 og vi vil hjelpe deg.

Kommunikasjon med møteleder i møtet: All kommunikasjon med møteledelsen gjøres i chat i Zoom. Kommunikasjon med møteleder på forhånd sendes til Høstmøtesekretæren Camilla Christin Bråthen; hostmote@nafweb.no.