Nedenfor finner du biografi for de ulike foreleserne som kommer til høstmøtet 2021.

Dr Alyson Walker MBChB BSc MRCP FRCA

Alyson Walker

Consultant Paediatric Cardiac Anaesthetist, Royal Hospital for Children, Glasgow

Alyson Walker is a Consultant Paediatric Anaesthetist at the Royal Hospital for Children in Glasgow. Her clinical interests include anaesthesia for cardiac and ENT patients, and the management & prevention of perioperative anxiety in children.  She is passionate about improving the experience of coming to theatre for children, families & staff and has used a design approach to driving improvements.  In recent years, she has enjoyed bringing her more creative side into her career.  Aly established the ‘Learning from Excellence’ positivity reporting system in the paediatric operating theatres which considers every day successes and learns from events where individuals and teams perform well.  Aly is a happy mum of three wonderful children and in her spare time enjoys drawing, painting and birdwatching.  This Summer she achieved two lifetime dreams of seeing a kingfisher (‘isfugl’) and a puffin (‘lunde’) which brought her deep happiness.

Please feel free to contact Alyson on alyson.walker@ggc.scot.nhs.uk or follow her on Twitter at @alysonwalkerRHC

Lene Heise Garvey, associate professor, overlæge PhD

Lene Heise Garvey

Leder af Dansk Anæstesi Allergi Center

Allergiklinikken, Hud- og allergiafdelingen Gentofte Hospital, Danmark

Jeg blev speciallæge i anæstesiologi i 2006 og forsvarede min PhD med titlen “Allergic reactions during anaesthesia and surgery” i 2010. Jeg blev fagområdespecialist i allergologi i 2012 og deler min tid mellem at være associate professor ved Københavns Universitet og overlæge i allergiklinikken, hvor jeg ser patienter med alle former for allergi, inklusiv perioperativ allergi. Jeg er medstifter og leder af Dansk Anæstesi Allergi Center, som blev stiftet i 1999 og som nu er det Nationale Reference Center for udredning af perioperativ allergi i Danmark. Jeg er også medstifter af ISPAR (International Suspected Perioperative Allergic Reactions Group), et globalt netværk som aktuelt tæller 196 medlemmer fra 28 lande. Mine forskningsinteresser omfatter alle aspekter af perioperativ allergi og lægemiddelallergi generelt; mekanismerne bag og behandling af anafylaksi generelt; allergi overfor penicillin samt overfor klorhexidin, polyethylene glycol (PEG) og andre sjældne allergener.

Jeg slapper af i mit sommerhus, hvor jeg nyder at passe min store have, og glædes ved at se planterne gro, og observere fuglene og alt det andet dyreliv. 

Andreas Barrat-Due

Andreas Barrat-Due

er overlege i Akuttklinikken, Rikshospitalet, OUS og har fungert som assisterende seksjonsleder med ansvar for intensiv siden januar 2021. Intensiv har alltid vært et svært spennende sted å jobbe ved. Det er allsidig, faglig utfordrende og det er stimulerende å virke i en arena hvor samarbeid og diskusjon med andre kollegaer er en viktig del av den daglige rutinen. Etter PhD (2012) har forskning fortsatt vært en vesentlig del av jobben med fokus på; a) translajonsrettet forskning i relasjon til systemiske inflammasjonstilstander og b) klinisk forskning med fokus på immunsupprimerte/hemato-onkologiske pasienter med deltagelse i flere multi-senter studier. Privat er jeg relativt billig i drift, men må ha en god porsjon musikk, konserter og skiturer for å fungere normalt.

Anita Schumacher

Anita Schumacher

er administrerende direktør på UNN. Spesialist i infeksjonsmedisin, medisinsk doktorgrad ved UiO i 2002 i skjæringspunktet mellom kardiologi og mikrobiologi: «Studies on infection, inflammation and endothelial activation in patients with Coronary Heart Disease», 10 artikler i vitenskapelige tidsskrifter 1996-2004.Har også erfaring med kvalitativ metode gjennom mastergraden i ledelse fra 2010 (UiO): «Brukernes erfaringer – gjør de noen forskjell?». Er turavhengig – fjellturer og kajakkpadling, god litteratur og grønnsakdyrking er også viktige ingredienser i livet, i tillegg til sine 5 barn og 6 barnebarn.

Aslak Johansen

Aslak Johansen

er spesialist i allmennmedisin og anestesiologi. PhD 2015: Persistent post surgical pain. Prevalence, risk factors and pain mechanisms. Som avdelingsoverlege ved Smerteavdelingen UNN Tromsø er han mest opptatt av å forbedre samarbeidet om smertepasientene både mellom faggrupper intrahospitalt og mellom behandlingsnivåer i helsevesenet. Når det blir tid, har han det aller best i en kajakk på den fantastiske «Yttersida» utenfor Tromsø eller med et par løpesko på beina.

Bård Rannestad

Bård Rannestad

er seksjonsoverlege helikopterseksjonen UNN (ambulansehelikopter Tromsø, ambulansehelikopter Harstad, redningshelikopter Svalbard og det kommende redningshelikopteret i Tromsø). I tillegg ren klinisk stilling som thorax-anestesiolog på hjerteanestesiseksjonen. Bruker ellers så mye tid han kan på familie og tur – og aller helst til familieplassene i Finnmark. En tur på stisykkel gir også mening til livet!

Cathy Lawson

Cathy Lawson

Doctor in anaesthesia and intensive care medicine in the North East of England.She is currently in involved in a national research priority setting exercise for sustainable operating theatres and is on a working group developing an international consensus document for sustainable anaesthesia.

Chiara Robba

Chiara Robba

Consultant in Neuro and General Intensive Care at Policlinico San Martino, Genova.

Chiara Robba worked for many years at Addenbrookes Hospital in Cambridge, and she got a PhD in Neuroscience under the supervision of Prof Marek Czosnyka. She is currently Deputy Chair of the Neuro Intensive Care section of the ESICM. Her research interests are mainly Neuromonitoring, autoregulation and mechanical ventilation. She is a mother of 2 girls (one is just born), and likes art and dance.

Dag Wendelbo Sørensen

Dag Wendelbo Sørensen

OUS, anestesiavdelingen, Ullevål.

Har arbeidet hovedsakelig på Kirurgisk intensiv og luftambulansen i Oslo. Donoransvarlig lege OUS, Ullevål siden 2005. prosjektansvarlig for cDCD prosjekt, medlem av KEK Ullevål.

Elin Bjørnestad

Elin Bjørnestad

er spesialist i anestesi, og dr.med innen fagområdet obstetrikk. Hun har vært klinikkoverlege ved KSK (anestesi- og intensivavdeling) ved Haukeland Universitetssykehus siden 2007. Hun er faculty for SSAI obstetrikk, og co-editor i Acta Anaesthesiologica Scandinavica for fagområde obstetrikk. 

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

er lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag (samfunnsmedisin) ved Høgskulen på Vestlandet. Han har tidlegare vore assisterande direktør i Statens helsetilsyn, fylkeslege i Rogaland og professor i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Aktuell forsking for tida er knytt til samvirke i redningstenesta, tryggleik i infrastruktur, effektar av statleg tilsyn og samarbeid i grenseflata mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Har alt for mange bøker, som aldri noko antikvariat vil overta. I rykk og napp ivrig radioamatør (LA6BNA), elles ganske makeleg innstilt til livet.

Geir Strandenes

Geir Strandenes

er anestesilege og arbeider ved forsvarets sanitet, og blodbanken i Bergen.

Forskningsinteresser: sjokkfysiologi, fullblod som balansert transfusjonsløsning for blødningssjokk med hovedfokus på prehospital bruk, effekt av bloddonasjon på fysisk yteevne, ventilasjonsstrategi for pasienter i blødningssjokk, med mer. Hans hovedinteresse på fritiden er sjølberging og først og fremst fiske, Strandenes har vært yrkesfisker i 2 år (2007-2009).

Anand Bhopal

Anand Bhopal

er lege og stipendiat ved Bergen senter for etikk og prioritering ved Universitetet i Bergen, der han forsker på klima og helse i Etiopia. En gang spilte han sekkepipe for dronning Elizabeth II.

Hanne Heszlein-Lossius

Hanne Heszlein-Lossius

jobber som LIS på Haukeland sykehus. Har siden 2017 jobbet som kommunelege i Berlevåg. Er fortsatt i rotasjon i Finnmark noen uker i halvåret. Phd UiT 2019 med flere forskningsopphold i Gaza, Palestina. Samfunnsengasjert og sier gjerne i fra når ting ikke er som de skal. Er opptatt av medisinsk solidaritetsarbeid og har jobbet en rekke ganger i Europa og Midtøstens flyktningeleire som frivillig lege.

Hans Flaatten

Hans Flaatten

arbeider fra Bergen, nå som professor emeritus og deltid på HUS. Seksjonsoverlege Intensiv 1994-2014. Aktiv i ESICM og er æresmedlem der etter å ha hatt ulike verv over 20 år. Hovedinteresser i forskning har vært utfall etter intensivbehandling. Han etablerte i 2017 en ESICM støttet forskergruppe som fik navnet VIP prosjektet, the Very old Intensive care Patient hvor de per i dag har mer enn 30 publikasjoner. Private interesser er fjell og vidde.

Jannicke Mellin-Olsen

Jannicke Mellin-Olsen

er overlege i anestesiologi ved Bærum sykehus, utdannet ved NTNU, med diplom i folkehelse fra Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Hun har vært leder av NAF, president i European Board of Anesthesiology, sekretær i European Society of Anaesthesiology og president i World Federation of Societies of Anesthesiologists og mange andre verv. Innen pasientsikkerhet har hun også hatt mange roller, inklusive initiativtaker til Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology og første ikke-amerikaner i styret for Patient Safety Movement Foundation. PSMF er opptatt av at alle interessenter («stakeholders») må arbeide sammen for å bedre pasientsikkerheten.

Johanne Hegde

Johanne Hegde

Utdannet sykepleier og nå medisinstudent ved UiO, med særlig interesse for anestesi, akuttmedisin. Opptatt av miljø- og klimautfordringer og hvordan helsepersonell og helsetjenesten kan være en del av løsningen.

John-Petter Liberg

John-Petter Liberg

er ansatt som overlege ved barneanestesiseksjonen, St Olavs hospital, samt ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Han har jobbet med barneanestesi i over 10 år, og har også jobbet mange år prehospitalt.

Jon Henrik Laake

Jon Henrik Laake

er overlege i akuttklinikken ved OUS, med arbeidssted Generell intensivenhet, Rikshospitalet. Han er dr.med. innen nevrobiologi, og har drevet forskning innen flere intensivmedisinske emner. Hovedforskningsinteressene er ARDS og mekanisk ventilasjon, randomiserte kliniske studier, observasjonsstudier og kliniske retningslinjer. Laake er leder for Norsk Anestesiologisk Forening, og styremedlem i SSAI. Utenfor jobb har han interesse for historie og båtliv.

Lena Danielsson

Lena Danielsson

har siden 2006 jobbet ved Smerteavdelingen, Universitets sykehuset Nord Norge. Hun er spesielt interessert i ekstremitetssmerter og nevroplastisitet. Forsker for tiden innen Komplekst Regionalt Smertesyndrom, samt  Acceptance and Commitment Therapy.

Mads Gilbert

Mads Gilbert

er overlege på Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har jobbet mye med systemutvikling av prehospital akuttmedisin lokalt, nasjonalt og i det globale SØR. Han har skrevet flere lærebøker, forsker bl.a. på krigstraumer og er opptatt av krisehåndtering og ivaretakelse.

Marianne Nordhov

Marianne Nordhov

er barnelege med nyfødtmedisin som subspesialitet. Hun har jobbet ved Barne – og Ungdomsavdelingen siden 1997 med unntak av ett å i Cambridge og ett år som overlege på nyfødt intensiv ved Rikshospitalet. Hun har flydd kuvøsetransport siden 2001 og er med av NOR EMT – (Norwegian Emergency Medical Team). I tillegg til nyfødtmedisin har hun jobbet mye med akuttpediatri (APLS instruktør mer enn ti år), simulering, sosialpediatri og  klinisk rettsmedisin.  Hun har doktorgrad innenfor nyfødtmedisin og er medlem av den rettsmedisinske kommisjon. For tiden konstituert klinikksjef i Barne – og Ungdomsklinikken, UNN. Fritiden har inntil nylig vært fylt med hund og dressurridning. Akkurat nå har de ingen dyr så fritiden tilbringes med trening og turliv.

Pål Iden

Pål Iden

er 58 år og spesialist i samfunnsmedisin.

Han har i en årrekke arbeidet som lege, hovedsakelig som fastlege i kommunehelsetjenesten og som kommuneoverlege med lederansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester og beredskap. Fra 2006 til 2016  var han fylkeslege og førte tilsyn med helse- og omsorgstjenester, barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav. I en toårsperiode var han deretter assisterende fagdirektør i Helse Vest, med ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i helseregionen.  I 2018 ble han utnevnt til leder for oppbygging og drift av Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, som skal bidra til læring og forbedring etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Er gift og har 5 voksne barn, –  og barnebarn nummer to på vei. Har ellers omfattende personlig erfaring som nær pårørende ved alvorlig psykisk sykdom.

På fritiden driver han som hage-bruker, og krabbefisker.  Dyrker epler, plommer, pærer, fersken, aprikos, nektariner, kiwi, ulike bær, valnøtter, hassel, pecan, artisjokker, poteter, musikk og poesi. Han har om lag 80 vinranker på et bortgjemt småbruk ved fjorden i Ryfylke.

Shirin Kordasti Frisvold

Shirin Kordasti Frisvold

har jobbet på intensivavdelingen i Tromsø siden 2009. Hun startet sin kliniske forskningskarriere som lokal koordinator for internasjonale multisenterstudier, før hun begynte med intensivavdelingens første intervensjonsstudie som utgikk fra egen avdeling. Mest nysgjerrig på å søke ny kunnskap om nevrointensivpasienter men med lengre intensiverfaring har interessen for nytten og skaden etter intensivbehandling vokst, slik som postintensivsyndrom og skrøpelighet. Elsker frisk luft og vidder, få jord under neglene og være sammen med familien.

Terje Strand

Terje Strand

jobber som overlege, ved OUS, Luftambulanseavdelingen, Prehospital klinikk. Han har jobbet prehospitalt siden 1985. Vitenskapelige interesser inkluderer buffer ved hjertestans og prehospital trombolyse. Han har vært med på å utvikle konseptet rundt transport av ECMO-pasienter sammen med miljøet på Rikshospitalet. Private interesser er familien (4 barn, og 5 barnebarn), hytta på fjellet og sykkelturer (terreng og landevei). Bildet er tatt på Synnfjellet, hvor han trives aller best.

Torben Wisborg

Torben Wisborg

er anestesioverlege på Hammerfest sykehus – Finnmarkssykehuset, professor ved UiT og forskningsleder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi. Han forsker på traumer, traumeteam, teamtrening og simulering, samt veileder på master- og doktorgradsnivå.

Torben har nettopp gått Norge på tvers, fisker med egen båt, brygger øl og kjører snowboard.

Torvind Næsheim

Torvind Næsheim

er overlege ved thoraxseksjonen, anestesiavdelingen ved UNN Tromsø, og overlege ved helikopterseksjonen UNN. Han er underviser og stipendiat ved UiT, hvor han er tilknyttet Kardiovaskulær forskningsgruppe. Forskningsinteresser inkluderer hemodynamikk, mekanisk sirkulasjonsstøtte, ekko, aksidentell hypotermi, traumer og transfusjonsmedisin. På fritiden driver han med ski og friluftsliv.

Trine Lynghaug

Trine Lynghaug

jobber i ambulansetjenesten i Tromsø og distriktet rundt og arbeider ved AMK Tromsø som AMK- operatør. Hun er medisinstudent og tar forskerlinja med traumebehandling som tema. Glad i å være på fjellet, og farter en del hjem til Sørreisa når hun har mulighet.

Ulf Mostad
Seksjonsansvarlig overlege for barneanestesi/intensiv, Kvinne/Barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Vibecke Sørensen

Vibecke Sørensen

er avdelingsoverlege AIO Bærum sykehus, fra 15.05.21, og var før dette seksjonsoverlege intensivavdelingen AHUS.  Hun tar for tiden master i helseadministrasjon ved UIO. I masteroppgaven ønsker jeg se på behandlingskvaliteten ved intensivbehandling av Covid pasienter opp mot ressursene som ble brukt. Interesser; Idrett, tidligere aktiv kunstløper, senere trener, leder og i 5 år President i Norges skøyteforbund. Nå 1.visepresident i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.