Forskningsutvalget har publisert informasjon omkring abstrakt til høstmøtet.

Har du gjort forskning som du ønsker å presentere på høstmøtet i NAF? Eller har du en lærerik kasuistikk?

Vi ønsker at du sender inn abstrakt til høstmøtet, fristen er 5. september.

Les mer om hvordan du gjør det på sidene til Høstmøtet 2021!

Forsidebilde av Teemu PaananenUnsplash