Smerte - illustrasjonsbilde

Smerteutvalget består av følgende personer (2021-2022): Pascal Löhr, SUS Augstein Svedahl, St Olav Lene Skaaden, Sykehuset Østfold Aslak Johansen, UNN Audun Stubhaug, OUS