Intensivutvalget

Intensivutvalget Intensivutvalget består av følgende personer (2019-2020):   Hans Flaatten, HUS Anniken Haavind, UNN Pål Klepstad, St Olav Finn Andersen, Ålesund Trine Marie Gundem, OUS