Intensiv - illustrasjonsbile

Intensivutvalget består av følgende personer (2021-2022): Kristian Strand, SUS Anniken Haavind, UNN Pål Klepstad, St Olav Finn Andersen, Ålesund Trine Marie Gundem, OUS