Akuttutvalget

Akuttutvalget Akuttutvalget består av følgende personer (2019-2020):   Bård Heradstveidt, HUS Svein Vingsnes, Førde Magnus Lauritzen, Ahus Per Bredmose, OUS Kathrine Nergaard Aas, UNN