Skip to main content

Forskningsutvalget

Forskning - illustrasjonsbilde

Forskningsutvalget består av følgende personer (2021-2022): Shirin Frisvold, UNN Hilde Norum, OUS Lars Øyvind Høiseth, OUS Andreas Krüger, St Olav Geir Olav Dahle, SUS Thomas Lindner, SUS

Smerteutvalget

Smerte - illustrasjonsbilde

Smerteutvalget består av følgende personer (2021-2022): Pascal Löhr, SUS Augstein Svedahl, St Olav Lene Skaaden, Sykehuset Østfold Aslak Johansen, UNN Audun Stubhaug, OUS

Akuttutvalget

Akuttmedisin - illustrasjonsbilde

Akuttutvalget består av følgende personer (2021-2022): Per Bredmose, OUS Magnus Lauritzen, Ahus Christoffer Sandsmark, Sykehuset Østfold Camilla Munch Oda Uhlin Husebekk, Ålesund