Skip to main content

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris utdeles annethvert år i oddetallsår, dermed også i 2021. Prisen gis til en person som har vist stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år. Du kan også lese mer om kriteriene for æresprisen. Navn på kandidater og begrunnelse meldes inn til styret på e-post: styret@nafweb.no snarest mulig.

Bjørn Lind er død

Kjære kollegaer, I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden 15. august 2011.  Mange av […]

Webinar

Webinar

Kjære kolleger, Norsk anestesiologisk forening holdt 4. juni 2020 et “live event” om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling pga COVID-19. Opptak av webinaret er tilgjengelig via denne lenken  (Microsoft Teams). Dette er aktuelt for anestesileger, intensivsykepleiere, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialister i indremedisin, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse […]

Coronavirus – 2019-nCoV/SARS-CoV-2

Coronavirus – 2019-nCoV/SARS-CoV-2

Sjekk informasjon! Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er! NAF oppfordrer kollegaer ved landets sykehus til å gjøre seg kjent med, og benytte publiserte nordiske og internasjonale retningslinjer for respiratorbehandling av COVID-19 pasienter som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Innholdet i disse […]

ESRA sonemøte

ESRA sonemøte

ESRA sonemøte Skandinavisk ESRA sonemøte 24. – 25. april 2020  Vi ønsker å invitere dere til ESRA (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy) sonemøte i Oslo. Møtet avholdes 24. – 25. april 2020 på Rikshospitalet. Det skandinaviske ESRA sonemøtet er relevant for alle kolleger som er interessert i regionalanestesi og smertemedisin. Det vil være […]

WFSA kvartalsrapport

WFSA kvartalsrapport

SAFE-T Summit 2019 a great successFolllowing our successful inaugural SAFE-T Summit in April 2018, the WFSA and the Royal Society of Medicine co-hosted a second SAFE-T Summit on 5th April 2019 with a focus on perioperative safety through equity, ethics, gender, diversity and social strategies. Our Summit began with a keynote presentation from Somaliland’s Edna Adan Ismail, […]

ESA Research Grants

The ESA is committed to furthering the field of anaesthesiology, creating lasting and valuable connections, and encouraging anaesthesiologists to extend the frontiers of their practice. Find out more about our research grant opportunities and mentorship programme below. Share this with colleagues and help us advance anaesthesiology, together. ESA Research Grants 2 Project Grants of up to […]

Malign hypertermi

Henvisning av pasienter med mistenkt malign hypertermi eller postoperativ rhabdomyolyse av ukjent årsak Det er to sentre i Norge som bistår i utredning av pasienter med mistenkt malign hypertermi: Enhet for medfødte og arvelige neuromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus Neuromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Begge er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne […]

WFSA nyhetsbrev

WFSA nyhetsbrev

Dear Members, It is a great pleasure to report on all the positive endeavours by the WFSA in 2018. From marking the 100th SAFE Course, increasing successes in National Surgical, Obstetric and Anesthesia Planning (NSOAPs), the incredible support from National Societies for the World Anaesthesia Day campaign, to the continued global advocacy for access to safe, […]