Skip to main content

Utkast til ny Standard for anestesi fork...

Anestesiutvalget, med Svein-Arne Monsen i ledelsen, har sammen med Anestesisykepleierne NSF lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelsen av utkast til ny standard for anestesi, og har slik videreført gode norske tradisjoner med samarbeid over profesjonsgrensene. Utkastet imøtekommer en lang rekke innspill etter en omfattende høringsrunde.

Ekstraordinært årsmøte

Styremøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF) 16. mars 2023 kl 16. Tema: Ny norsk standard anestesi (NSA). Orientering og avstemning SAKSLISTE 2023-1 Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste   Laake   2023-2 Valg av ordstyrer   –   2023-3 Valg av referent   –   2023-4 Valg av kontrollør   –   […]

Helsepersonellkommisjonen

Nå kan du lese Helsepersonellkommisjonens rapport. Norges offentlige utredninger (NOU) 2023:4 “Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste”.

Høring Norsk standard for anestesi

Norsk standard for Anestesi (NSA) – høringsfrist 1. september. Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet). Revisjon utføres av Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) i fellesskap. NSA er utformet som normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiarbeid, uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold. Hensikten er å ivareta pasientsikkerheten gjennom å sikre […]

Revisjon av Standard for anestesi

Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet). Revisjon utføres av Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) i fellesskap.

Frist for early bird SSAI 2022

"Early bird" bilde av fugl

Register for SSAI 2022 today, early bird prices until April 30th 23:59! [Download flyer as PDF] Dear Colleague,The congress will take place in Oslo from 8th – 10st June 2022 at the Clarion Hotel The Hub downtown Oslo within close walking distance from the Central Railway and Bus Station. We expect the SSAI Congress in […]

Underutvalg i NAF

Kjære kollega, Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening 2022 blir avholdt under SSAI-konferansen «Monitoring Life» i Oslo 8. – 10. Juni på Clarion Hotel «the Hub». Alle utvalgene i Norsk anestesiologisk forening skal velges under årsmøte, og det er fortsatt mulighet til å melde sin interesse for å bli med i ett av utvalgene; Anestesi-, Intensiv-, […]