Kjære kollegaer,

I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden i 2011. 

Mange av dere hadde et nært forhold til Bjørn Lind, og jeg skal ikke forsøke å gjengi hans mange kvaliteter og meritter her. 

Han ble født i 1920 i Oslo. Han fikk selv anledning til å snakke om sitt liv og virke, og om anestesiens barndom i Norge, på høstmøtet i Stavanger i 2018, og han har regelmessig vært foreleser på introduksjonskurset i anestesi på Rikshospitalet.

Han ble intervjuet i NAForum i 2006: https://www.nafweb.no/download/naforum-191-2006/

På vegne av styret,

Jon Henrik Laake

Kjære kolleger,

Norsk anestesiologisk forening holdt 4. juni 2020 et “live event” om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling pga COVID-19.

Opptak av webinaret er tilgjengelig via denne lenken  (Microsoft Teams).

Dette er aktuelt for anestesileger, intensivsykepleiere, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialister i indremedisin, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse for oppfølging og rehabilitering av COVID-19 pasienter.

“Maximizing Recovery from COVID-19 and Respiratory Failure”

Speakers: Professor Theodore «Jack» Iwashyna, Ann Arbor, Michigan, US: “Avoiding Avoidable Errors”

Dr. Iwashyna’s research focuses on the organization of critical care services to provide high quality and value and improved outcomes. His work seeks to understand the context of critical illness (and severe sepsis in particular), both in how critical illness influences a patient’s life course, and in how the organizational environment influences the effectiveness of the care that a patient receives. His research interests also include health system organization, evaluating hospital quality of care, and medical education. More info: https://ihpi.umich.edu/our-experts/tiwashyn

Honorary Clinical Senior Lecturer Joanne McPeake, Glasgow, UK: “Building a recovery programme”

Dr McPeake is a Nurse Consultant in Clinical Research and Innovation in NHS Greater Glasgow and Clyde, a THIS Institute post-doctoral research fellow (University of Cambridge) and an Honorary Senior Clinical Lecturer at the University of Glasgow. Her principle research interest is related to long term outcomes following critical illness. Specifically, she is focussed on how the social determinants of health influence recovery in this group. Joanne is actively engaged in working with patients, carers and the lay public in the design, execution and dissemination of research activities. She has set up various patient forums and has published and held research grants with patients and caregivers. More: https://www.gla.ac.uk/schools/medicine/staff/joannemcpeake/

Litteratur: 
Joanne McPeake et al. Key Components of ICU Recovery Programs: What Did Patients Report Provided Benefit? Critical Care Explorations: April 2020 – Volume 2 – Issue 4 – p e0088. https://journals.lww.com/ccejournal/Fulltext/2020/04000/Key_Components_of_ICU_Recovery_Programs__What_Did.10.aspx

Kimberley J Haines et al. Enablers and Barriers to Implementing ICU Follow-Up Clinics and Peer Support Groups Following Critical Illness: The Thrive Collaboratives. Crit Care Med. 2019 Sep;47(9):1194-1200. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6699486/

Samuel Kosinski et al. What Is Post-Intensive Care Syndrome (PICS)? Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 15;201(8):P15-P16. https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.2018P15

Lynda M.Thurston et al. Defining Patient-Centered Recovery After Critical Illness – A Qualitative Study. Journal of Critical Care. Volume 57, June 2020, Pages 84-90.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883944119317435?via%3Dihub

Sjekk informasjon!

Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er!

NAF oppfordrer kollegaer ved landets sykehus til å gjøre seg kjent med, og benytte publiserte nordiske og internasjonale retningslinjer for respiratorbehandling av COVID-19 pasienter som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Innholdet i disse retningslinjene er nokså like, med hovedvekt på skånsom ventilasjon (begrensning av inspiratorisk trykk og volum) og moderat positivt ende-ekspiratorisk trykk, og hos svært dårlige pasienter ventilasjon i bukleie, evt med tillegg av muskelrelaksantia (tidlig fase av ARDS). Lenker finnes nedenfor.

I tillegg er internasjonale anbefalinger at man utviser tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og unngår bruk av kortikosteroider.

Dersom landets intensivenheter etterlever disse retningslinjene, er det et realistisk håp at presset på sykehusene blir håndterbart ved et evt masseutbrudd av COVID-19.

A. Respiratorbehandling er som ved ARDS:

Følgende retningslinjer er fritt tilgjengelige:

Nordiske (SSAI):

Scandinavian clinical practice guideline on mechanical ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12449

Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12713

(flere relevante nordiske retningslinjer her: https://www.ssai.info/guidelines/)

Transatlantiske:

An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201703-0548ST

Britiske:

Guidelines on the management of acute respiratory distress syndrome: https://bmjopenrespres.bmj.com/content/6/1/e000420

B. Non-invasiv ventilasjon:

Non-invasive ventilasjonsteknikker har vært forsøkt ved andre coronavirusepidemier (SARS, MERS), og er assosiert med terapisvikt i en stor andel av tilfellende. Teknikkene er også aerosolgenererende, og anbefales ikke. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586182/)

C. Annen intensivmedisinsk støttebehandling:

Forøvrig gjelder vanlige retningslinjer for sepsisbehandling (https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign__International.15.aspx).

Surviving Sepsis Campaign. COVID-19 Guidelines. (Published March 20, 2020): https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19

JAMA: Management of Critically Ill Adults With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763879

Toward Universal Deployable Guidelines for the Care of Patients With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763878

Vi anbefaler tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og det bemerkes at systemiske steroider ikke har noen plass i behandlingen av disse pasientene (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext)


Folkehelseinstituttet


Helsedirektoratet


WHO

ESRA sonemøte

Skandinavisk ESRA sonemøte 24. – 25. april 2020 

Vi ønsker å invitere dere til ESRA (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy) sonemøte i Oslo. Møtet avholdes 24. – 25. april 2020 på Rikshospitalet.

Det skandinaviske ESRA sonemøtet er relevant for alle kolleger som er interessert i regionalanestesi og smertemedisin. Det vil være en god mulighet til å treffe kolleger fra Norge, hele Skandinavia og Europa. Møtet vil inneholde flere spennende up-to-date forelesninger om peri-operativ smertebehandling, ultralydveiledet regionalanestesi, obstetrisk regionalanestesi, utdanning og sikkerhet. Forelesningene vil bl.a. handle om «Erector spinae plane blocks” (Kariem El-Boghdadly, Storbritannia), «Abdominal wall blocks” (John McDonnell, IE) og «Motor sparing blocks for knee and hip surgery» (Thomas Bendtsen, DK).

Vi håper at mange kolleger vil komme til Oslo og delta på sonemøtet. Program, mulighet til kongresspåmelding og mer informasjon finner dere på vår webside: www.ous-research.no/esra/. Early bird registration varer til 31. januar.

Beste hilsen
Mette Dam (København), Thomas Bendtsen (Aarhus), Christian Bergek (Göteborg), Leiv Arne Rosseland og Axel Sauter (Oslo).

WFICC Annual Report 2019 er publisert. Du kan laste den ned her fra NAFWeb.

SAFE-T Summit 2019 a great successFolllowing our successful inaugural SAFE-T Summit in April 2018, the WFSA and the Royal Society of Medicine co-hosted a second SAFE-T Summit on 5th April 2019 with a focus on perioperative safety through equity, ethics, gender, diversity and social strategies. Our Summit began with a keynote presentation from Somaliland’s Edna Adan Ismail, and contained engaging and informative talks from the President of the ESA, Professor Stefan De Hert , President of the WFSA, Dr Jannicke Mellin-Olsen, President of The International Federation of Nurse Anesthetists, Dr Jackie Rowles, President of the Association of Anaesthetists, Dr Kathleen Ferguson, President of The Royal College of Anaesthetists, Professor Ravi Mahajan, and many more. A write-up of the day will soon be available on the WFSA website. Update in Anaesthesia Volume 33 published and available online The latest edition of the WFSA’s Journal, Update in Anaesthesia Volume 33, was published in January. This edition includes articles focusing on the successful inaugural SAFE-T Summit in 2018, and authors such as Tore Laerdal (Executive Director of Laerdal Foundation and Chairperson of Laerdal Global Health), Dr Stefan de Hert (President of the European Society of Anaesthesiology and speaker at the SAFE-T Summit 2019), Dr Walter Johnson (Lead Emergency and Essential Surgical Care Programme at the WHO), and Dr Kerry Vaughan (Program in Global Surgery and Social Change, Harvard Medical School and Department of Neurosurgery and Penn Global Surgery Group at University of Pennsylvania), along with many other world-leading experts. Read this latest version here“It is our job to keep you safe and with no pain” The Serbian Association of Anesthesiologists and Intensivists (SAAI) share a report on their “Month of Anesthesiology”. Beginning on the 26th October 2018, the SAAI organised a public campaign which included television appearances and sharing information with the public, with the mission statement “It is our job to keep you safe and with no pain”. Read more hereEssential Pain Management (EPM) Courses now held in Burundi!  EPM workshops were held in Burundi at the end of 2018, which were supported by the WFSA, Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA) and ATSARPS (the Burundi anaesthesia society). By the end of 2018 there had been 537 participants of the EPM workshops and 62 EPM Instructors trained through WFSA-supported EPM Projects. Read more here. Worldmapper’s map illustrates uneven PAP distribution By using the WFSA’s workforce data, first collected in the Workforce survey in 2015/16 and now displayed and updated on our Workforce Map, our friends at Worldmapper, an organisation which distorts countries’ sizes on a world map based on data, has created a world map of the distribution of Physician Anaesthesia Providers (PAP). This map has distorted the size of countries depending on the absolute numbers of PAPs. Read more and view the map here
Interesting anaesthesia articles A selection of articles on anaesthesia & global health published since October 2018: FREE:  Stemming the global caesarean section epidemic (The Lancet, October 2018).FREE: Data matters: implications for surgery and anesthesia in achieving universal health coverage (Canadian Journal of Anesthesia, November 2018)FREE: World Health Organization Surgical Safety Checklist: Compliance and Associated Surgical Outcomes in Uganda’s Referral Hospitals (Anesthesia & Analgesia, December 2018).FREE: What is the minimum number of specialist anaesthetists needed in low-income and middle-income countries? (BMJ, December 2018).FREE: Global burden of postoperative death (The Lancet, January 2019) FREE: A Global Anesthesia Training Framework (Anesthesia & Analgesia, February 2019)

The ESA is committed to furthering the field of anaesthesiology, creating lasting and valuable connections, and encouraging anaesthesiologists to extend the frontiers of their practice.

Find out more about our research grant opportunities and mentorship programme below. Share this with colleagues and help us advance anaesthesiology, together.

ESA Research Grants

 • 2 Project Grants of up to € 60,000 each, to support individual
  projects of up to two years duration 
 • 2 Research Support Grants for amounts up to € 15,000 to assist
  work in progress or pilot studies 
 • 2 Young Investigator Start-up Grants of up to € 22,500 to encourage young investigators up to 35 years old in Research in the field of Anaesthesia 
 • 1 Coordination Grant of up to € 5,000 to support the building of consortia and the preparation of proposals  to be submitted under the Horizon 2020 Programme of the European Commission

LES MER om ESA Research Grants

Mentorship

We are looking for ESA mentors and mentees to take part in our rewarding Mentorship Programme.

Share your valuable professional experience as a mentor, or learn from experienced professionals as a mentee.

 • Receive a custom match based on career goals
 • Share your experience and insight and provide guidance to aspiring young professionals
 • Connect with senior experts as a platform for professional exchange and mutual learning

LES MER om Mentorship

Deadline for submissions: 21 February 2019

Henvisning av pasienter med mistenkt malign hypertermi eller postoperativ rhabdomyolyse av ukjent årsak

Det er to sentre i Norge som bistår i utredning av pasienter med mistenkt malign hypertermi:

Begge er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
Både barn og voksne kan henvises til EMAN ved OUS. Voksne som ikke naturlig hører inne under OUS kan henvises til NMK ved UNN Tromsø.
Sentrene vil undersøke med tanke på muskelsykdom med neurofysiologisk undersøkelse (EMG/ENG) og utføre genetisk screening for kjente MH-mutasjoner. Ved behov vil pasienten bli henvist til utlandet (Lund/København) ved behov for in vitro kontrakturtest, hvor refusjon søkes fra HELFO.

Personer som tester positivt vil ved samtykke til det, registreres i nasjonalt register for arvelige og medfødte neuromuskulære sykdommer. De vil også eventuelt henvises for genetisk veiledning og familiescreening.
Oppgaven for anestesilegen som først involveres er å henvise til enten EMAN eller NMK, hvoretter prosessen går videre. I tillegg bør det dokumenteres i kjernejournal, og i «CAVE» i elektronisk pasientjournal. Anestesiproblemkort kan printes ut fra NAFWeb og utleveres om det er ønskelig.

Dear Members, It is a great pleasure to report on all the positive endeavours by the WFSA in 2018. From marking the 100th SAFE Course, increasing successes in National Surgical, Obstetric and Anesthesia Planning (NSOAPs), the incredible support from National Societies for the World Anaesthesia Day campaign, to the continued global advocacy for access to safe, timely and affordable anaesthesia.   I would like to thank Dr Gonzalo Barreiro, our Immediate Past President, for his leadership during his two-year tenure as President of the WFSA. I am eager to continue this work. Together with you, the National Societies, we will amplify the voice of the anaesthesia community and advance our mission to unite anaesthesiologists around the world to improve patient care and access to safe anaesthesia and perioperative medicine.  We look forward to working with National Societies in the ever-expanding areas of the WFSA’s work. We will continue to support you regarding education and training, safety and quality, innovation and research, and not least advocacy. WFSA is in a unique position in this regard as we are in official relations with WHO and are working with governments to promote anaesthesiology on the global political agenda.  The preparations for the World Congress in 2020 are ongoing. We continue to raise funds for our flagship Fellowships Training Programme, which has allowed a total of 364 fellows from low-income settings receive subspecialty mentoring in anaesthesia. Your input and support is crucial for our activities to benefit you, our members, and all the patients that need our services. Therefore, we welcome you to continue working together with your Federation to be an increasingly far-reaching and united voice for universal access to safe anaesthesia.  Thank you for contributing to a successful 2018, and I wish you a happy, healthy, peaceful and prosperous 2019. With my best regards, Jannicke Mellin-OlsenWFSA President

Hvert oddetallsår utdeles NAFs ærespris, og det er opp til medlemmene å komme med forslag.

Kriterier for æresprisen må ligge til grunn og begrunnet forslag kan sendes til styret i NAF på vår kontakt-side.

Copyright (C) 2021. Norsk anestesiologisk forening
Personvernerklæring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram