Skip to main content

SSAI Webinar om Covid

SARS-CoV-2

SSAI Webinar: The COVID-19 pandemic: How do we cope, and how do we move forward? Wednesday, June 16th, 2021, 12 PM – 4 PM (GMT +1) Dear colleagues!Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) have arranged biannual conferences for many years, and the next one was planned to take place in Oslo June 16th […]

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris utdeles annethvert år i oddetallsår, dermed også i 2021. Prisen gis til en person som har vist stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år. Du kan også lese mer om kriteriene for æresprisen. Navn på kandidater og begrunnelse meldes inn til styret på e-post: styret@nafweb.no snarest mulig.

Bjørn Lind er død

Kjære kollegaer, I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden 15. august 2011.  Mange av […]

Webinar

Webinar

Kjære kolleger, Norsk anestesiologisk forening holdt 4. juni 2020 et “live event” om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling pga COVID-19. Opptak av webinaret er tilgjengelig via denne lenken  (Microsoft Teams). Dette er aktuelt for anestesileger, intensivsykepleiere, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialister i indremedisin, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse […]

Coronavirus – 2019-nCoV/SARS-CoV-2

Coronavirus – 2019-nCoV/SARS-CoV-2

Sjekk informasjon! Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er! NAF oppfordrer kollegaer ved landets sykehus til å gjøre seg kjent med, og benytte publiserte nordiske og internasjonale retningslinjer for respiratorbehandling av COVID-19 pasienter som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Innholdet i disse […]

ESRA sonemøte

ESRA sonemøte

ESRA sonemøte Skandinavisk ESRA sonemøte 24. – 25. april 2020  Vi ønsker å invitere dere til ESRA (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy) sonemøte i Oslo. Møtet avholdes 24. – 25. april 2020 på Rikshospitalet. Det skandinaviske ESRA sonemøtet er relevant for alle kolleger som er interessert i regionalanestesi og smertemedisin. Det vil være […]