Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planlegges arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 holder vi kontinuerlig øye med om møtet kan arrangeres fysisk, meldinger om dette vil komme sannsynligvis før sommeren.

Sett av uke 43 i 2021, nærmere bestemt 27.-29. oktober 2021 til høstmøte! Mer informasjon kommer etterhvert.

Du kan også finne informasjon om tidligere høstmøter her.

Webinar omkring obstetrisk anestesi i forbindelse med digitalt høstmøte 2020.

Videoen er et opptak fra webinaret som ble arrangert i forkant av årsmøtet i Norsk anestesiologisk forening den 26. oktober 2020. Videoen varer i underkant av 1 time.

Høstmøtet 2020 ble digitalt

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.

Det digitale høstmøtet var mandag 26. oktober kl 15-18. Høstmøte-webinaret bestod av to deler:

DEL 1. Pandemien oppsummert. Kl 15-17.

  • Europeiske perspektiver på Covid-19-pandemien. Hans K Flaaten, Haukeland univ.sykehus
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i sykehus. Eirik Alnæs Buanes, Haukeland univ.sykehus og Norsk intensiv- og pasientregister
  • Norske Covid-19-pasienter innlagt i intensivavdeling. Jon Henrik Laake, Oslo univ.sykehus

DEL 2. Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening. Kl 17-18

NAFs årsmøte finner du her:

Høstmøtet 2019

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening arrangeres i Oslo 23. – 25. oktober 2019 – så sett av datoene!

Det er Akershus universitetssykehus som er lokal arrangør, ledet av Vegard Dahl. Høstmøtet arrangeres fysisk på Soria Moria hotell på Voksenkollen.

 

Onsdag 23/10

Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 08:30  10:00

Registrering

Kaffe og utstillinger

   
 10:00  10:30 Åpning av høstmøtet 2019    
 10:30  11:15

Patient outcome after laparoscopic surgery: the role of neuromuscular blockade.
Thomas Fuchs Buder

 

Møteleder: Vegard Dahl

   
 11:15  12:00

National Audit Projects (NAP) – studying low-incidence anaesthesia-related complications
Tim Cook

 

Møteleder: Nicholas Barlow

   
 12:00  13:00 Lunsj og utstillinger     
 13:00  14:30

Intensivmedisin

Sedasjon med gass i intensivavdelingen
Martin Flückiger/Per Martin Bådstøløkken

Vitamin C som sepsisbehandling?
Per Martin Bådstøløkken

Hemodynamikk – «leg raising» teknikk
Bjørn Christopher Orrhagen

Møteleder: Per Martin Bådstøløkken

Pasientsikkerhet
Guttorm Brattebø

 

«En fryktelig historie» (Brattebø)

Erfaringer med kurs i klinisk ledelse
Philip Seidel, SUS (Marie)

Erfaringer med kurs i «teaming» / Closed-loop
Stine Gundrosen, St Olav (Sigurd)

«Hvorfor har vi legemiddelmangel, spesielt innen anestesiologi?”
Steinar Madsen, Legemiddelverket (Jannicke)

Møteleder: Jørgen Dahlberg

 
 14:30  15:00 Kaffe og utstillinger     
Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 15:00  16:30

Intensivmedisin

FRIE foredrag

Akuttmedisin & traumatologi

FRIE foredrag

SIM trening – for alle

Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus

Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger

 16:30  16:45 Spesialitetskomiteen?    
 16:45  17:15 Kaffe og utstillinger     
 17:15  18:00

Acta-forelesning

Møteleder: ? 

   
 18:30  ? Møte i interessegruppene?    
Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 08:30  10:00

Registrering

Kaffe og utstillinger 

   
Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 08:30  10:00

Registrering

Kaffe og utstillinger 

   

Torsdag 24/10

Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal

 08:30

09:15

 09:15

 10:00

Postpartum blødning

Massive obstetric haemorrhage: New strategies and solutions from the laboratory
Peter Collins, Wales

Reducing maternal morbidity – from PPH research into practice
Rachel Collins, Wales

Møteleder: Hanne Helene Johnsen

   
 10:00  10:30 Kaffe og utstillinger    
 10:30  12:00

Anestesi

Videolaryngoscopy for all
Tim Cook

Anaesthesia management for the obese patient
Thomas Fuchs Buder

Møteleder: Nicholas Barlow

Obstetrisk anestesi

Dogmer innen obstetrisk anestesi
Felix Haidl, AHUS

Fødselanalgesi med remifentanil
Leif Arne Rossland

Møteleder: Alf Ødegård

 
 12:00  13:00 Lunsj og utstillinger     
 13:00  14:30

Anestesi

Frie foredrag

Smerte og intensivmedisin

Frie foredrag

SIM trening – for alle

Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus
Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger

 14:30  15:00 Kaffe og utstillinger     
Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 15:00  16:30

Smerte og palliasjon

Invasiv behandling av langvarige smerter – ryggmargsstimulering og radiofrekvensbehandling
Bård Lundeland

Barn med kroniske smerter – underbehandler vi?
Elisavet Karkala, AHUS

Når barn dør. Legenes rolle i palliasjon.
Siri Steine, AHUS

Møteleder: Gunhild Øverland

Praktisk drop-in trening moderne kirurgisk nødluftvei

Realistisk trening på lammestruper. Ved bruk av kun 3 gjenstander – med høy puls etter ergometersykling!
Tidtaking og premiering!

Fasilitator: Nicholas Barlow

SIM trening – for alle

Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus

Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger

 16:45  18:00 Årsmøte NAF    
 19:30   Festmiddag med prisutdeling    
 17:15  18:00

Acta-forelesning

Møteleder: ? 

   
 18:30  ? Møte i interessegruppene?    

Fredag 25/10

Fra Til Store sal 1 Store sal 2 Liten sal
 08:30  09:30

Otto Mollestads minneforelesning.

Utdeling av minnepris.

   
 09:30  10:00 Kaffe og utstillinger     
 10:00  10:30 Samtykke og tvang i amestesi og akuttmedisin.
Jørgen Dahlberg
   
 10:30  11:00 Anestesilege helt uten grenser. Norske anestesileger i globalt perspektiv.
Jannicke Mellin-Olsen, Verden
   
 11:00  11:10 Benstrekk og småprat    
 11:10  12:15 Speed lectures.
Møteleder: Nic Barlow
   
 12:15  12:30 Avslutning ved NAF-leder og arrangementskomite    
 12:30   Lunsj    

 

Årets høstmøte nærmer seg, og du kan nå sende dine abstracts til Forskningsutvalget her via NAFWeb. Forskningsutvalget vil vurdere ditt abstract og plassere det i programmet der det passer. Nedenfor finner du en innloggingsboks. Hvis du ikke har registrert deg som bruker, må du først velge “Create an Account” for å lage en bruker på Abstracts-siden på NAFWeb. 

[wpuf_form id=”345″]

Copyright (C) 2021. Norsk anestesiologisk forening
Personvernerklæring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram