Skip to main content

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris 2021

NAFs ærespris utdeles annethvert år i oddetallsår, dermed også i 2021. Prisen gis til en person som har vist stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år. Du kan også lese mer om kriteriene for æresprisen. Navn på kandidater og begrunnelse meldes inn til styret på e-post: styret@nafweb.no snarest mulig.

NAForum 33(4) 2020

NAForum 33(4) 2020 er klart for nedlasting. Dette er årets siste nummer og med dette vil vi ønske alle medlemmer en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!.

Høstmøtet 2021

UNN Tromsø

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening arrangeres i Oslo 23. – 25. oktober 2019 – så sett av datoene!

Det er Akershus universitetssykehus som er lokal arrangør, ledet av Vegard Dahl.

Webinar obstetrisk anestesi oktober 2020

Webinar obstetrisk anestesi oktober 2020

Webinar omkring obstetrisk anestesi i forbindelse med digitalt høstmøte 2020. Videoen er et opptak fra webinaret som ble arrangert i forkant av årsmøtet i Norsk anestesiologisk forening den 26. oktober 2020. Videoen varer i underkant av 1 time. https://www.nafweb.no/media/2020/12/ObstetriskAne261020.mp4

Bjørn Lind er død

Kjære kollegaer, I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden 15. august 2011.  Mange av […]

Høstmøtet 2020

Høstmøtet 2020

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening arrangeres i Oslo 23. – 25. oktober 2019 – så sett av datoene!

Det er Akershus universitetssykehus som er lokal arrangør, ledet av Vegard Dahl.

Webinar

Webinar

Kjære kolleger, Norsk anestesiologisk forening holdt 4. juni 2020 et “live event” om oppfølging, etterbehandling og rehabilitering av pasienter behandlet i intensivavdeling pga COVID-19. Opptak av webinaret er tilgjengelig via denne lenken  (Microsoft Teams). Dette er aktuelt for anestesileger, intensivsykepleiere, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialister i indremedisin, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse […]

NAForum 33(1) 2020

NAForum 33(1) 2020

NAForum 33(1) 2020 er klart for nedlasting. I tillegg kan man laste ned R-dokumenter som hører til artikkelen i NAForum: Skript: R for dummies LøpendeKr Antallxxx