Skip to main content

Utkast til ny Standard for anestesi fork...

Anestesiutvalget, med Svein-Arne Monsen i ledelsen, har sammen med Anestesisykepleierne NSF lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelsen av utkast til ny standard for anestesi, og har slik videreført gode norske tradisjoner med samarbeid over profesjonsgrensene. Utkastet imøtekommer en lang rekke innspill etter en omfattende høringsrunde.

Ekstraordinært årsmøte

Styremøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF) 16. mars 2023 kl 16. Tema: Ny norsk standard anestesi (NSA). Orientering og avstemning SAKSLISTE 2023-1 Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste   Laake   2023-2 Valg av ordstyrer   –   2023-3 Valg av referent   –   2023-4 Valg av kontrollør   –   […]

Helsepersonellkommisjonen

Nå kan du lese Helsepersonellkommisjonens rapport. Norges offentlige utredninger (NOU) 2023:4 “Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste”.

NAForum 35(4) 2022

NAForum 35(4) 2022

Årets siste NAForum er rykende ferskt og klar for lesning! Vi vil benytte sjansen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Last det ned via NAForum-sidene eller les det i Issuu-format.

Høstmøtet 2023

Bergen

Høstmøtet vil bli arrangert i uke 43 i 2023, denne gangen er det Haukeland universitetssjukehus som er lokal arrangør. Mer informasjon vil komme etterhvert, men du kan allerede sette av 25.-27. oktober for en Bergens-tur. Årsmøtet i NAF vil bli arrangert i forbindelse med høstmøtet som vanlig.

Høring Norsk standard for anestesi

Norsk standard for Anestesi (NSA) – høringsfrist 1. september. Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet). Revisjon utføres av Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) i fellesskap. NSA er utformet som normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiarbeid, uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold. Hensikten er å ivareta pasientsikkerheten gjennom å sikre […]