Profesjonsspesifikke møter under høstmøtet

Onsdag 25. oktober er det satt av tid og rom for profesjonsspesifikke møter (kveldsmøter) i forbindelse med høstmøtet. Følgende grupper vil avholde møter (se også program for høstmøtet).

 

Obstetrikk gruppen – skal snakke om nasjonal veileder

Barneguppen  - IPAI

Neuroanestesi - Finn Radtke skal holde foredrag om delir og persontilpasset narkose. Han er leder for Safe Brain Initiative.